català
abreviatura
admdor.
desenvolupament
administrador
categoria
adjectiu o nom masculí
àrea temàtica
llenguatge administratiu

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021