català
abreviatura
M. Exc. Sra.
desenvolupament
Molt Excel·lent Senyora
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021