català
abreviatura
Mn.
desenvolupament
Mossèn
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021