català
abreviatura
c.
abreviatura
ca.
desenvolupament
al voltant de
categoria
locució
àrea temàtica
història
referències i citacions bibliogràfiques
Etimologia
Del llatí circa.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 17-10-2022