català
abreviatura
P.
desenvolupament
Pare
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021