català
símbol
P
desenvolupament
peta- [1015]
categoria
prefix
àrea temàtica
ciències
unitats de mesura
Prefix del sistema internacional

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021