Estructura lingüística

En aquest cas, s’expliciten les estructures lingüístiques en què es concreten els patrons. A part dels genèrics que formen el nom de les unitats, s’especifiquen les categories gramaticals dels específics (noms, adjectius, etc.) i els connectors que uneixen genèric amb específic (preposicions, articles, conjuncions, etc.). En el cas de noms formats per un genèric i un patró (Administració de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per exemple), en general el connector que es fa servir per enllaçar-los és una contracció (del, de la, de l’, dels o de les).
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Estructura lingüística» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1648> [consulta: 2 juny 2023].
Pujar al principi de la pàgina