Els destacats

Actualment, tots els ensenyaments de la Universitat de Barcelona s’han adaptat al sistema europeu de crèdits, de manera que, en general, és innecessari referir-se als crèdits com a crèdits ECTS o crèdits europeus, de manera sistemàtica.

Aquesta indicació és, però, pertinent en contextos en què es fa referència a altres sistemes de crèdits, com ara textos adreçats a estudiants de fora de la Unió Europea.
Els criteris per a la redacció de textos institucionals en anglès recullen qüestions d’ortografia, puntuació, traducció, etc. També incorporen models de documents: sol·licituds, resolucions, certificats, convenis o correus electrònics.

Com a novetat, s’hi han afegit recomanacions per a la redacció de treballs acadèmics.

La consulta

 • (16/02/2024)

  Per a les qüestions gramaticals, el Diccionari essencial de la llengua catalana (DEIEC) conté més informació o la presenta de manera més explícita que no pas el DIEC2. Si comparem les informacions per a multar del DIEC2 i del DEIEC, veurem que en el DEIEC s’han afegit un parell d’exemples que mostren clarament el comportament sintàctic del verb, de manera que el complement directe és la persona que rep la multa:

  DIEC2

  multar v. tr. [LC] [DR] Imposar una multa (a algú).

  DEIEC

  multar v 1 tr. [LC] [DR] Imposar una multa a [algú]. Han multat els patrons que no tenen la documentació en regla. El percentatge de conductors multats no és alarmant.

  Es pot accedir al DEIEC des dels resultats de la consulta del DIEC2, i a la inversa.

Les guies ràpides

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres. En general, quan van davant d’un nom, s’escriuen amb lletres. En canvi, quan van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres. Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.
En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.
Guia breu, elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats a partir dels errors més habituals, per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària adreçada, especialment, a les persones que redacten pàgines web institucionals.

Les piulades

L’apunt

 • (28/02/2024)
  Actualització de fórmules de Word
  Imagineu-vos que tenim una plantilla de Word amb una sèrie de fórmules definides o un document amb fórmules i xifres que hem modificat. Perquè els càlculs siguin correctes hem d’actualitzar els resultats de les fórmules. Com ho podem fer? Si volem actualitzar una fórmula concreta, situem el cursor sobre la fórmula i o bé premem F9 o bé hi fem clic amb el botó dret del ratolí i seleccionem l’opció Actualitza el camp. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina