Els destacats

«És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»?

El criteris sobre l’escriptura dels numerals, a més d’aclarir i exemplificar en quins casos convé escriure xifres i en quins, lletres, recullen una sèrie de remarques i casos particulars interessants.
La targeta de visita és un document breu i sintètic que recull les dades essencials d’identificació i contacte d’una persona. D’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona, les targetes de visita corporatives han de seguir un model i una sèrie de consideracions.

S’ha previst l’exemple estàndard en català, però també català-anglès i català-castellà, a més d’un model amb xarxes socials.

La consulta

  • (21/04/2023)

    D’acord amb les normes de l’Ortografia catalana, el conjunt format per un nom, pronom o adjectiu precedit de l’adverbi no només es considera mot prefixat si ha assolit un alt grau de lexicalització, i aleshores s’escriu amb guionet (la no-violència). El fet que l’expressió no proliferació vagi seguida (o pugui anar seguida) d’un complement o modificador (d’armes de destrucció massiva) és un indicador que no és una forma lexicalitzada. Per tant, s’ha d’escriure separada i sense guionet: no proliferació d’armes de destrucció massiva.

Les guies ràpides

La cursiva, la negreta i la versaleta són variacions en la composició de la lletra que permeten caracteritzar o remarcar una part del text amb finalitats diverses. En general, els usos d’aquests recursos són convencionals i per això és fonamental determinar-ne i unificar-ne els usos per aplicar-los de manera sistemàtica en un text.
Recomanacions per redactar textos igualitaris que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional. Totes les estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents més habituals. A més, posa un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.
Guia breu, elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats a partir dels errors més habituals, per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària adreçada, especialment, a les persones que redacten pàgines web institucionals.

Les piulades

L’apunt

  • (20/09/2023)
    Servei de transcripció d’àudio i vídeo de Softcatalà
    La tecnologia ha transformat la manera en què es duu a terme l’educació, i actualment ofereix diverses eines per millorar l’eficàcia de l’ensenyament i facilitar l’aprenentatge. En són un exemple les eines de transcripció d’àudio i vídeo a text, que tenen la capacitat de convertir el contingut parlat en text escrit de manera precisa i ràpida. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina