Els destacats

«És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»?

El criteris sobre l’escriptura dels numerals, a més d’aclarir i exemplificar en quins casos convé escriure xifres i en quins, lletres, recullen una sèrie de remarques i casos particulars interessants.
La targeta de visita és un document breu i sintètic que recull les dades essencials d’identificació i contacte d’una persona. D’acord amb la normativa de la Universitat de Barcelona, les targetes de visita corporatives han de seguir un model i una sèrie de consideracions.

S’ha previst l’exemple estàndard en català, però també català-anglès i català-castellà, a més d’un model amb xarxes socials.

La consulta

 • (19/06/2023)

  Quan parlem de recerca sobre el càncer, convé fer una sèrie de precisions lingüístiques sobre l’ús d’alguns termes que hi estan relacionats. Més enllà d’estar-ne al cas, tingueu en compte que disposeu de bons verificadors ortogràfics que us poden ajudar a evitar alguns errors.

  • No s’ha de confondre l’adjectiu oncogen -ògena (que produeix tumors) amb el substantiu masculí oncogèn (gen que transforma una cèl·lula sana en cancerosa).
  • Hem d’usar la forma catalana de les paraules següents, que solem fer servir incorrectament sovint per influència del castellà:

  alimentari, i no alimentici
  malaltia, i no dolència o enfermetat
  multidisciplinari, i no multidisciplinar
  prevalença, i no prevalència

  • Per què ens equivoquem a l’hora d’escriure aquests mots?

  immunoteràpia, i no inmunoteràpia
  seqüela, i no seqüel·la
  trastorn, i no transtorn

  • Hi ha qüestions de gènere i nombre que també solen crear-nos dubtes:

  una anàlisi clínica, en comptes d’un anàlisi clínic
  la diagnosi (i el diagnòstic), en comptes d’el diagnosi
  una metàstasi (i unes metàstasis), en comptes d’una metàstasis

  • I, quan parlem, en general no pronunciem prou bé aquestes paraules:

  asimptomàtic -a es pronuncia amb essa sorda
  leucòcit és una paraula plana
  metàstasi es pronuncia amb essa sonora

  Més enllà d’aquestes consideracions, podeu consultar la Terminologia del càncer, del TERMCAT, que conté prop de 220 termes bàsics relacionats amb el càncer i la recerca oncològica. Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

  També teniu disponible el Diccionari enciclopèdic de medicina, que posa a l’abast dels usuaris les dades en curs de treball del projecte DEMCAT, que té com a objectiu l’elaboració d’un nou diccionari de medicina en llengua catalana. Conté més de 75.720 termes catalans amb definició, els equivalents en castellà, francès i anglès (i, en els casos pertinents, nomenclatures científiques), a més a més de notes complementàries.

Les guies ràpides

En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.
Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres. En general, quan van davant d’un nom, s’escriuen amb lletres. En canvi, quan van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres. Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.
La cursiva, la negreta i la versaleta són variacions en la composició de la lletra que permeten caracteritzar o remarcar una part del text amb finalitats diverses. En general, els usos d’aquests recursos són convencionals i per això és fonamental determinar-ne i unificar-ne els usos per aplicar-los de manera sistemàtica en un text.

Les piulades

L’apunt

 • (20/09/2023)
  Servei de transcripció d’àudio i vídeo de Softcatalà
  La tecnologia ha transformat la manera en què es duu a terme l’educació, i actualment ofereix diverses eines per millorar l’eficàcia de l’ensenyament i facilitar l’aprenentatge. En són un exemple les eines de transcripció d’àudio i vídeo a text, que tenen la capacitat de convertir el contingut parlat en text escrit de manera precisa i ràpida. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina