Els destacats

Per aconseguir un text de qualitat, és recomanable tenir en compte una sèrie de consells de redacció: seguir l’ordre natural dels elements de la frase, escriure frases i paràgrafs ben cohesionats, optar preferentment per frases afirmatives, fer un bon ús dels signes de puntuació, etc.

És bo tenir present la llista completa de recomanacions i aplicar-les tant com es pugui.
Per commemorar els 150 anys de l’Edifici Històric, es va crear un logotip que calia incloure en la documentació institucional durant el curs 2022-2023.

Correspon, doncs, retirar aquesta marca dels diferents suports de comunicació i models de documents, especialment xarxes socials, pàgines web i a la signatura dels correus electrònics.

La consulta

  • (23/11/2023)

    Aquesta construcció és correcta, tot i que al DIEC2 no apareix cap exemple del verb vincular amb la preposició amb. El DEIEC, en canvi, sí que n’inclou un exemple a la primera accepció: Les proves vinculen el seu client amb una vintena d’assalts a mà armada.

    El DEIEC és una versió simplificada del DIEC2 pel que fa a la nomenclatura, però és més detallat pel que fa a les informacions lingüístiques contingudes en definicions i exemples.

Les guies ràpides

Guia breu, elaborada conjuntament pels serveis lingüístics de diverses universitats a partir dels errors més habituals, per redactar continguts acadèmics d’acord amb els estàndards de qualitat interuniversitària adreçada, especialment, a les persones que redacten pàgines web institucionals.
En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.
Recomanacions per redactar textos igualitaris que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional. Totes les estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents més habituals. A més, posa un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Les piulades

L’apunt

  • (29/11/2023)
    Comparació de documents al Word
    Al Word, quan no és possible fer servir l’eina del control de canvis per veure les diferències entre dues versions d’un mateix document, podeu recórrer a la comparació de documents. Per comparar dos documents només cal que aneu a la pestanya Revisió i clicar a l’opció Comparació > Compara > Compara… Al quadre de diàleg que s’obre, només heu de triar el document original i la versió amb què el voleu comparar. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina