UB > Multicercadors

Multicercador lèxic

El Multicercador lèxic fa una cerca restringida als principals recursos que poden resoldre dubtes lèxics o terminològics en llengua catalana.

Per saber quines obres s’han inclòs en aquest motor de cerca, podeu consultar els recursos lèxics i terminològics indexats.

Multicercador gramatical

El Multicercador gramatical fa una cerca restringida als principals recursos que poden resoldre dubtes gramaticals, ortogràfics, de convencions o d’estil en català. 

Per saber quines obres s’han inclòs en aquest motor de cerca, podeu consultar els recursos gramaticals indexats.

Desplaçat dalt de tot