COORDINAMENTO
Dr. Ignasi J. Baiges Jardí
Centro / Istituto / Università-Dipartimento:
Facultat de Geografia i Història, Institut de Recerca en Cultures Medievals IRCVM, Universitat de Barcelona, Departament d’Història i Arqueologia
Linee di indagine:
El notariat català; La cancelleria de la Corona Catalanoaragonesa; Història de la Cultura Escrita; Edició de fonts medievals i modernes.
Link al curriculum istituzionale o ad academy.edu:
CV Ignasi J. Baiges Jardí
Indirizzo postale:
Facultat de Geografia i Història.
Carrer Montalegre 6. 08001 BARCELONA
Indirizzo email:
ijbaigesjardi@ub.edu
Dra. Gemma T. Colesanti
Centro / Istituto / Università-Dipartimento:
Istituto di Scienze per il Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale dellle Ricerche 
Linee di indagine:
  1. El notariado en Benevento secc. XIV-XVI: el papel de los notarios en las instituciones eclesiásticas y en la sociedad de la ciudad .
  2. Los notarios en la economía de la ciudad de Nápoles secc. XV-XVI
Indirizzo postale:
ISPC- CNR
Via C. Guglielmo Sanfelice, 8
80134 Napoli
Indirizzo email:
gemmateresa.colesanti@cnr.it
Dr. Salvatore Marino
Centro / Istituto / Università-Dipartimento:
IRCVM, Universitat de Barcelona, Departament d’Història i Arqueologia
Linee di indagine:
Hospitals i assistència a la baixa edat mitjana; notariat a la Mediterrània; confraries en el Renaixement; història de la infància; digital humanities
Link al curriculum istituzionale o ad academy.edu:
https://ub.academia.edu/SalvatoreMarino
Indirizzo postale:
Facultat de Geografia i Història.
Carrer Montalegre 6. 08001 BARCELONA
Indirizzo email:
salvatore.marino@ub.edu
Sr. Jaume Marcè Sànchez
Centro / Istituto / Università-Dipartimento:
IRCVM - Universitat de Barcelona, Departament d'Història i Arqueologia.
Linee di indagine:
Història de l'assistència i dels hospitals. 
Història del notariat.
Link al curriculum istituzionale o ad academy.edu:
https://barcelona.academia.edu/JaumeMarc%C3%A9
Indirizzo postale:
Facultat de Filosofia, Geografia i Història
C/ Montalegre, 6
08001 Barcelona
Indirizzo email:
jaume.marce@ub.edu // jmarcesanchez@gmail.com
Sr. Jordi Saura Nadal
Posizione:
Becari predoctoral Pre-Doc UB-2020.
Centro / Istituto / Università-Dipartimento:
Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) / Universitat de Barcelona
Linee di indagine:
Història del notariat català; Notariat públic al món rural; Notariat i Església a l'edat mitjana. 
Link al curriculum istituzionale o ad academy.edu:
https://ub.academia.edu/JordiSauraNadal
Indirizzo postale:
Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història.
C/ Montalegre, 6 - despatx 1005.
08001 Barcelona. 
Indirizzo email:
jordi_saura14@hotmail.com