8. EVAPORACIÓn y secado
Introducció
Metodología en el treball al laboratori
Material i muntatges
Pesada
Punt de fusió
Filtració
Precipitació i cristal·lització
Evaporació i dessecació
Extracció
Destil·lació
Centrifugació
Cromatografía
tancar
8.1 Evaporación
8.2 Secado
cerrar
  1. Evaporación
  2. Secado

 

 

 

 

 

A A A