3. Material y montajes
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
3.1 Material de laboratorio
3.2 Diccionario del material
3.3 Montaje a reflujo
3.4 Placas calefactoras
3.5 Obtención de gases
3.6 Mechero Bunsen
3.7 Manipulación de tubos de ensayo
3.8 Medida de volúmenes
cerrar
  1. Material de laboratorio


  2. Diccionario básico del material de laboratorio químico


  3. Montaje a reflujo


  4. Placas calefactoras


  5. Obtención de gases en el laboratorio


  6. Mechero Bunsen


  7. Manipulación de tubos de ensayo


  8. Medida de volúmenes
A A A
<< Anterior  ||