3. Material y montajes > 3.6. mechero BUNSEN
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
3.1 Material de laboratorio
3.2 Diccionario del material
3.3 Montaje a reflujo
3.4 Placas calefactoras
3.5 Obtención de gases
3.6 Mechero Bunsen
3.7 Manipulación de tubos de ensayo
3.8 Medida de volúmenes
cerrar


Mechero Bunsen: +


Tipo de llama: +

1.- Sin entrada de aire. Llama reductora.

2.- Poca entrada de aire.

3.- Mucha entrada de aire.

4.- Máxima entrada de aire. Llama oxidante.


A A A
<< Anterior  ||