3. Material i muntatges > 3.6. BEC BUNSEN
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar
3.1 Utillatge laboratori
3.2 Diccionari Utillatge
3.3 Muntatge a reflux
3.4 Plaques calefactores
3.5 Obtenció de gasos
3.6 Bec Bunsen
3.7 Manipulació tubs d'assaig
3.8 Mesura de volums
tancar


Bec Bunsen: +


Tipus de flama: +

1.- Sense entrada d’aire. Flama reductora.

2.- Poca entrada d’aire.

3.- Molta entrada d’aire.

4.- Màxima entrada d’aire. Flama oxidant.


A A A
<< Anterior  ||