Aprenentatge servei (ApS)

Què és l'ApS?

Què és l

L’aprenentatge servei (ApS) és una proposta que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet als i les estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

L’ApS no és només una estratègia d’aprenentatge per aconseguir que els estudiants adquireixin més i millors coneixements, encara que òbviament es tracta que optimitzin els seus aprenentatges. Tampoc és un conjunt de tasques de voluntariat per sensibilitzar als i les estudiants, encara que és una bona idea incorporar l’ajuda a la comunitat com a dinamisme formatiu. L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat.

Els objectius de l’ApS són:

- Vincular el coneixement acadèmic amb l’activitat pràctica.
- Oferir una experiència formativa que alhora tingui utilitat social.
- Contribuir a la formació de ciutadans i futurs professionals.

Els projectes d’Aprenentatge i Servei de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona estan oberts a totes i tots els estudiants dels graus d’Educació Social, Educació Primària, Educació Infantil, Pedagogia i Treball Social que estiguin interessats en formar-se mitjançant una experiència dins un projecte socioeducatiu tot treballant sobre necessitats reals amb l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Pots participar en programes d’Aprenentatge i Servei en:

· Assignatures: El professorat d’algunes assignatures dels graus i màsters de la facultat han incorporat l’aprenentatge servei com un nou element a la seva metodologia docent.

· Treballs de final de grau, de màster i pràcticum: S’han realitzat experiències destinades a incrementar la utilitat social d’aquestes recerques i intervencions.

· Transversalment: L’alumnat de segon a quart dels graus de la facultat tenen un ventall de propostes a escollir d’acord als seus interessos o necessitats formatives. Pels estudiants de primer curs també es dóna la possibilitat de viure una primera experiència formativa i d’implicació cívica lligada als seus estudis. En ambdós casos la participació està valorada i reconeguda en crèdits ECTS.

Quan decideixes participar amb algun projecte d’ApS et compromets a:

· Signar el pla formatiu.
· Disposar de la certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
· Assistir a les activitats de servei.
· Elaborar el diari reflexiu.
· Realitzar les trobades periòdiques amb l’Oficina d’ApS.
· Participar a la jornada de cloenda.

La teva participació als projectes d’ApS pot ser o bé al llarg de tot el curs acadèmic, o bé durant un únic quadrimestre. Dependrà per una part de les necessitats de l’entitat i d’altra de de la teva decisió prèvia. 

Sí, la Universitat reconeix el valor formatiu de la teva participació i reflexió, de manera que si has complert amb tots els teus compromisos, se't reconeixeran els crèdits corresponents, d'acord amb les hores que hagis participat (només vàlid per a projectes transversals):

6 crèdits: 100 hores presencials + 50 hores de treball autònom i seguiment
4,5 crèdits: 70 hores presencials + 40 hores de treball autònom i seguiment
3 crèdits: 50 hores presencials + 25 hores de treball autònom i seguiment

Has de matricular els crèdits reconeguts en els períodes oficials de matrícula (l’import de la matrícula d’aquests crèdits és del 15% de l’import de la matrícula ordinària).

Com m’inscric?

• Envia’ns un correu a l’adreça aps@ub.edu manifestant el teu interès i especificant en quin projecte t’agradaria participar.
• Vina a l’Oficina d’ApS de la Facultat d’Educació (edifici Migdia I, 4ta planta).

 

Envia’ns un correu a aps@ub.edu amb els teus dubtes o suggeriments i et respondrem el més aviat possible

L’equip de l’Oficina d’Aps tenim la responsabilitat de:

• Coordinar la participació dels/les estudiants amb les diferents entitats (accés, horaris, durada, acolliment, documentació, etc).

• Acompanyar als/les estudiants en el seu procés de reflexió sobre la pràctica.

• Vetllat per a que tota la documentació institucional necessària estigui actualitzada.

Comparteix-ho: