La Facultat

facultat

La Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, com a Facultat que neix de les facultats de Formació del Professorat i de Pedagogia, acull nous estudiants a les seves aules des de fa més de cent setanta anys (el 1845 es va crear l’Escola Normal). Actualment, quasi mil cinc-cents estudiants entren cada curs a la segona facultat de la Universitat de Barcelona en nombre d’estudiants i professorat.

A la facultat es desenvolupa tot allò que intervé en el món educatiu: biologia, ciències socials, didàctica, educació física, educació visual i plàstica, física, geologia, investigació educativa, matemàtiques, música, primeres, segones i terceres llengües, química, teoria i història, etc. És com una petita universitat, atès que integra gairebé totes les àrees de coneixement en un sol centre.

Comparteix-ho: