Documentació específica o vinculada als criteris de selecció - M0909

A la plataforma específica per a la preinscripció al màster oficial en Direcció de Projectes de Conservació i Restauració caldrà completar les dades del formulari sol·licitats, pagar la taxa corresponent i adjuntar els següents documents:

1.- Titulacions acadèmiques (especialment les relacionades amb l'àmbit de la Conservació i Restauració (en versió catalana, castellana o anglesa)).

2.- Certificat acadèmic oficial de notes del títol universitari (en versió catalana, castellana o anglesa).

3.- Currículum Vitae actualitzat.

4.- Carta d'intencions que reflecteixi l'interès en cursar aquest màster i, si es dóna el cas, d'un posterior doctorat.

5.- Certificat acreditatiu del nivell de castellà per a aquells alumnes no nadius de llengua castellana (B2 o equivalent).

6.- 1 fotografia (Format DNI-passaport).

Els documents de preinscripció s'adjunten a la fi de el procés de la preinscripció, en la mateixa plataforma, amb un màxim per a tots ells de 3Mb en format ".pdf". Si hi hagués alguna incidència en l'adjuntar-los, intenteu comprimir-los amb la mateixa extensió ".pdf".

Al final del registre de preinscripció, es realitza el pagament online (apareix un botó de pagament, i només es pot pagar per aquesta via) de la taxa de 30,21 € per a la valoració de l'admissió (No reemborsable).

Entre un i dos mesos més tard, aproximadament, i sempre que hagi estat completada la preinscripció per part de sol·licitant, es comunicarà via correu electrònic l'admissió o no, segons valoració de la Comissió de Coordinació del Màster.

Data màxima resolució de les candidatures aproximadament: 15 de juliol.

Els següents tràmits un cop els alumnes siguin admesos són: accés administratiu final, pagament taxa EQT0 (aquells alumnes sense títol oficial espanyol), realització de matrícula presencial (setembre) i començament de classes (principis de setembre) .

 Davant qualsevol dubte podeu contactar:

- Informació Acadèmica (criteris d'admissió, documents a adjuntar, horari i començament de classes, etc.): Coordinador Manuel Ángel Iglesias Campos: master.cons.rest@ub.edu

- Informació Administrativa (legalització de documents administratius, preus, data matrícula, procés de preinscripció, etc.): Administració de màsters: master.bellesarts@ub.edu