Documentació específica o vinculada als criteris de selecció - M090B

 La Comissió d'Acceptació del Màster s' encarrega de realitzar la selecció dels alumnes, puntuant i ponderant el nivell dels següents documents.

1.- Producció artística on hi hagi evidències d' una definició de línia discursiva interessant i en procés.

Dossier (imatges i text): puntúa 50%

     A.- IMATGES:

Selecció entre 8 i 10 imatges en PDF dels últims treballs artístics en els diferents medis artístics i en 'art medial', realitzats en els 3 darrers anys.

B.-TEXT  (dues pàgines aprox.):
Línies definitòries de l' obra i contextualització del treball en relació a:
- Capacitat de fer evolucionar les línies discursives de l´art.
- Capacitats en el tractament de la producció artística
- Interés en realitzar una producció i/o investigació artística conduent  a una tesi doctoral
- Motivació a seguir una formació artística avançada.

 

2.- CV acadèmic, artístic i/o professional: puntúa 30%

3.- Coneixement de tècniques  i  tecnologies: puntúa 10%

4.- Coneixement d' idiomes: puntúa 10%

(Anglès: nivell mínim B1 o equivalent)

 

Per informació administrativa:

master.bellesarts@ub.edu

(OFICINA DE MÀSTERS de la Facultat de Belles Arts-UB)

Per informació academica:

master.prodartbox@ub.edu