Universidad de Barcelona

Información para el estudiante – Máster en Acuicultura

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

 

El reconeixement de crèdits consisteix en la incorporació de crèdits que computen a l’expedient d’un ensenyament oficial en base a crèdits cursats prèviament, mitjançant la formació o l’experiència professional regulades a les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits ens els ensenyaments de màster universitari de la UB.

(http://www.ub.edu/acad/noracad/RC_EEES.pdf)

Compartir: