Detall de tesis

“Quantitative proteomic appoaches for the characterization of bacterial wilt resistance mechanisms in tomato. Insights on the role of P69 subtilisin-like proteaes in defense”

Doctorand: MARC PLANAS MARQUÈS
Tesis dipositades | 15-09-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de                        Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Quantitative proteomic appoaches for the characterization of bacterial wilt resistance mechanisms in tomato. Insights on the role of P69 subtilisin-like proteaes in defense” presentada pel Sr./a. MARC PLANAS MARQUÈS, pel període de 7 dies  (del del 15 de setembre de 2020 al 22 de setembre de 2020).

 

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu