Detall de tesis

Implicació del miRNoma tumoral en l’expressió del transportador concentratiu de nucleòsids hCNT1

Clara Boces Pascual
Tesis dipositades | 16-04-2020

De conformitat amb l’establert en l’article 35 de la Normativa reguladora del Doctorat a la Universitat de Barcelona, es fa públic que en la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Biologia es troba dipositada la tesi doctoral titulada “Implicació del miRNoma tumoral en l’expressió del transportador concentratiu de nucleòsids hCNT1” presentada per la Sra. Clara Boces Pascual, pel període de 7 dies (del 16 al 24 d’abril de 2020).

Per consultar la tesi ho podreu realitzar en format digital sol·licitant-ho als correus electrònics mercecalvo@ub.edu i asendra@ub.edu