Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0108

La Comissió Acadèmica del Màster valora molt favorablement la presentació de la següent documentació (per ordre de rellevància):

 1. Certificat acadèmic on constin les qualificacions de les assignatures cursades i la nota mitjana (en el cas d'estudiants estrangers se'ls pot requerir aportar l'equivalència de notes mitjanes entre el seu barem de qualificació i el barem espanyol (de l'1 al 10). Més informació: seu electrònica del Ministeri d'Educació.
   
 2. Currículum.
   
 3. Carta d'acceptació del cap del grup de recerca (en el cas de disposar de l'acceptació d'un grup de recerca en neurociències per fer el treball pràctic del màster o la tesis doctoral) opcional.
   
 4. Carta de recomanació opcional.
   
 5. Carta de motivació opcional.