Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0108

La Comissió Acadèmica del Màster valora molt favorablement la presentació de la següent documentació (per odre de rellevància):

  • Carta d'acceptació del cap del grup de recerca ( en el cas de disposar de l´acceptació d´un grup de recerca en neurociències per realitzar el treball pràctic del màster o la tesis doctoral)
  • Carta de recomanació
  • Carta de motivació