Estudis

Estudis SUBHOME

Un dels reptes que tenim en el món universitari és preparar els nostres estudiants perquè esdevinguin bons professionals en un món cada cop més canviant. El nostre sistema educatiu ha iniciat, des de fa uns anys, un procés d’adaptació on es valoren no només els continguts que s’ensenyen sinó també com es transmeten; de manera que se’n facilita l’aprenentatge. Treballar per projectes, buscar la transversalitat, ensenyar per competències són conceptes que van esdevenint centrals en els nostres models educatius. De la mateixa manera, per adaptar-se a aquest món líquid l’estudiant ha de rebre no només coneixements específics, sinó també ha de formar-se per utilitzar els coneixements transversals (fomentant la creativitat, el pensament crític, el treball en equip, la capacitat comunicativa) quan interactuï amb el seu entorn social i professional.

A la Facultat de Biologia apostem fortament per l’ús de metodologies actives d’innovació docent en les nostres assignatures. En la gran majoria, les classes de teoria es combinen amb pràctiques de laboratori, sortides de camp i seminaris. A més, en moltes assignatures les classes de teoria s’imparteixen utilitzant un ampli ventall de metodologies actives que inclouen les següents:

  •  aprenentatge basat en problemes
  •  aprenentatge basat en projectes
  •  trencaclosques
  •  aula inversa amb just-in-time teaching
  •  aula inversa amb aprenentatge basat en equips (team-based learning)
  •  aprenentatge servei (ApS)
  •  ludificació
  •  think-pair-share
Comparteix-ho: