Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0Q04

L'alumne ha d’enviar la documentació en format PDF  al moment de fer la preinscripció en línia:  

  1. Expedient acadèmic on figuri la nota mitja i l'escala de valoració (de l'1 al 10) que acrediti haver cursat com a mínim els tres cursos i el primer semestre de l'últim curs de grau*.
  2. Currículum on hi consti explícitament coneixements d'anglès i activitats realitzades, particularment, aquelles que són rellevants per a la carrera acadèmica, científica i professional. El nivell d'anglès que es demana és el  B2, TOEFL 90 iBT or IELTS 6.0.). Si no poseix cap d'aquestes acreditacions però ha estudiat en un pais de parla anglesa o té un B.S. impartit en anglès, faci-ho constar.
  3. Aquells candidats que ja estiguin admesos en un grup de recerca per fer el Treball de final de màster hauran d'enviar una carta d'acceptació signada pel responsable del grup. 
  4. Carta de motivació (format lliure amb un màxim de 400 paraules). Ha d'incloure quina de les dues especialitzacions prefereix ("genètica i genòmica humana", "genètica i genòmica del desenvolupament i les cèl·lules mare").
  5. Carta de referència (opcional)