La Facultat

Facultat subhome

La Facultat de Biologia la formen més de 2.500 estudiants, 457 professors i investigadors i 180 administratius i tècnics. Els professors i investigadors són especialistes en tots els àmbits de les ciències de la vida, i destinen tots els esforços a desenvolupar projectes de recerca, fer una revisió continuada per a la millora de la docència i fer transferència de coneixement i tecnològica amb organismes socials i empreses.

La Facultat treballa en projectes de recerca ambiciosos, i per això disposa de serveis científics i tècnics altament especialitzats, camps experimentals, instituts de recerca i centres vinculats a la Facultat. Des de la Facultat i la UB s'han creat xarxes d’universitats, laboratoris, centres de recerca i empreses, a Catalunya, a Europa i a altres parts del mon que formen part de l’ecosistema d’aprenentatge de la Facultat. La Facultat facilita la mobilitat i les pràctiques amb estades a centres externs i empreses nacionals i internacionals. Aquesta mobilitat elevada dona un important suport a la internacionalització i professionalització dels nostres estudiants.

Comparteix-ho: