Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0Z05

  • Còpia autentificada del certificat de les matèries cursades.
  • Equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers. Pots sol·licitar aquest document de forma gratuïta en la Seu del Ministeri d’Educació i Formació Professional: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=818
  • DNI /NIE o passaport.
  • Currículum complet.
  • Carta de motivació