Estudis

estudis subhome

La facultat de Ciències de la Terra te una oferta d’ensenyaments oficials de titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Conscients de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, s'ofereixen també cursos de formació continuada, com ara postgraus (màster en Hidrogeologia i Modelació i cursos de l’escola de Gemmologia) i cursos d’extensió universitària.

Els estudis de grau, d'una durada de quatre anys, que es desenvolupen a la facultat són el de Ciències del Mar, el de Geologia i el d’Enginyeria Geològica, aquest últim en extinció participat amb la Universitat Politècnica de Catalunya. En tots aquests ensenyaments s'assoleixen les habilitats necessàries per desenvolupar l’activitat professional en l'àmbit respectiu.

Els estudis de màster estan orientats a l’especialització en un camp concret, com són els màsters oficials en Ciència i Gestió Integral de l’Aigua, en Geologia i Geofísica de Reservoris i en Recursos Minerals i Riscos Geològics. També s'ofereix màster interuniversitari, com el de Paleobiologia i Registre Fòssil (UAB-UB).

Finalment, el títol de doctorat representa la distinció acadèmica més alta que un estudiant pot obtenir en la seva formació, i faculta la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries. Els estudis de doctorat que ofereix la Facultat de Ciències de la Terra tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca, i incorpora cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació investigadora.

Amb l’ànim de fer front als reptes que planteja la societat del futur, la Facultat de Ciències de la Terra es dirigeix cap a una societat compromesa amb els ODS i transmet principis i valors de desenvolupament sostenible, inclusiu i igualitari. Per això, ha començat a fer passes per visibilitzar, com la docència te en compte els ODS. En aquest sentit, els ensenyaments oficials impartits a la Facultat donen suport als objectius que requereixen una millor gestió dels recursos naturals (per exemple, terra, energia, aigua, minerals) o la comprensió dels processos de la Terra per garantir que les persones, els llocs de treball i les infraestructures siguin resistents als canvis ambientals o als perills geològics.

Comparteix-ho: