Estudis

estudis subhome

La facultat de Ciències de la Terra te una oferta d’ensenyaments oficials de titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Conscients de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, s'ofereixen també cursos de formació continuada, com ara cursos d’extensió universitària. A la Facultat també hi ha els estudis d’extensió universitària de l’escola de Gemmologia.

Els estudis de grau, d'una durada de quatre anys, que es desenvolupen a la facultat són el de Ciències del Mar, el de Geologia i el d’Enginyeria Geològica, aquest últim participat amb la Universitat Politècnica de Catalunya. En tots aquests ensenyaments s'assoleixen les habilitats necessàries per desenvolupar l’activitat professional en l'àmbit respectiu.

Els estudis de segon cicle estan orientats a l’especialització en un camp concret, com són els màsters oficials en Ciència i Gestió Integral de l’Aigua, en Geologia i Geofísica de Reservoris i en Recursos Minerals i Riscos Geològics. També s'ofereixen màsters interuniversitaris, com el de Paleobiologia i Registre Fòssil (UAB-UB) o el d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí (UB-UPC).

Finalment, el títol de doctorat representa la distinció acadèmica més alta que un estudiant pot obtenir en la seva formació, i faculta la persona que el posseeix per a la docència i la recerca universitàries. Els estudis de doctorat que ofereix la Facultat de Ciències de la Terra tenen com a finalitat la formació avançada en les tècniques de recerca, i incorpora cursos, seminaris i altres activitats orientades a la formació investigadora.

Comparteix-ho: