Universitat de Barcelona

Màster en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record (en procés de substitució)

Presentació

Empremta fòsssil - Màster de Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and Fossil Record - Facultat de Ciències de la Terra - Universitat de Barcelona

El màster de Paleobiologia i Registre Fòssil és un màster interuniversitari, impartit majoritàriament en anglès, que té com a objectiu proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin a l'estudiant desenvolupar la capacitat investigadora i l'exercici professional en les diferents branques de la paleontologia.
Aquest màster està dirigit a llicenciats i graduats de les diferents branques de les ciències de la vida i del medi ambient (Geologia, Biologia, Medi Ambient, etc.), però també a titulats en humanitats (Història, Arqueologia, etc.) interessats en la paleontologia. El requisit mínim per cursar el màster és tenir el nivell B2 d'anglès (equivalent al First Certificate).

Entre les sortides professionals d'aquest màster destaquen la docència; la feina a centres de recerca, museus, centres i empreses de gestió i difusió del patrimoni natural, empreses de prospecció i gestió de recursos geològics, consultories i empreses de seguiment d'obres (protecció del patrimoni paleontològic), i la cartografia geològica.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat Coordinadora Universitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Universitat Barcelona
Crèdits 60
Modalitat de docència Presencial
Complements de formació
Centre de gestió Facultat de Ciències de la Terra
Idioma de docència Anglès (85%) i castellà (15%)
Coordinació CARLES MARTIN CLOSAS
Informació de la universitat coordinadora Pàgina web del màster
Comparteix-ho: