Foto: Francesc Muntada

FOTOGRAFIA DE LA NATURA (III): TÈCNIQUES ESPECIALITZADES
FOTOGRAFIA NOCTURNA AVANÇADA
amb càmeres convencionals

Edició d'octubre de 2023

*** INSCRIPCIONS OBERTES ***

Tipus de Curs:
Curs Superior Universitari (Títol Universitat de Barcelona).

Número d'hores:
30 hores - convalidables per 3 Crèdits ECTS

Dates: 
10 i 24 d'octubre de 2023 de 18 a 21h (classes teòriques), 13, 14 i 21 d'octubre de 2023 (sortides pràctiques)

Modalitat:
Presencial

Responsable:
Antoni Serra

Professor:
Francesc Muntada

Adreçat a: Qualsevol persona interessada en la fotografia de la natura amb un bon coneixement dels conceptes bàsics de fotografia que vulgui aprendre les diferents tècniques per captar l'essència de la nit i combinar-la amb els nostres paisatges.

Adquirir els coneixements i dominar les tècniques necessàries per poder captar imatges nocturnes sorprenents, per controlar el soroll que produeixen les nostres càmeres i per combinar diferents fotografies per aconseguir els resultats més sorprenents.

Objectius específics:
• Aprendre a diferenciar el dia, el crepuscle i la nit
 · Aplicacions per a dispositius mòbils
 · Aplicacions per a ordinadors
• Comprendre com es produeix el soroll en les nostres càmeres i tècniques per reduir-lo
 · Soroll de fotons
 · Soroll elèctric
 · Soroll tèrmic
 · Tècniques per reduir-lo (apilats i diferents tipus de fotografies)
• Fotografiar el cel nocturn amb càmeres convencionals
 · Fotografiar el cel estrellat
 · Fotografiar la Via Làctia
 · Crear circumpolars i circumequatorials
 · Fotografiar cossos celestes
• Processat de les fotografies nocturnes
 · Programari lliure (Windows): Sequator, Deep Sky Stacker
 · Programari convencional: Nebulb (Windows), Starry Landscape Stackers (MacOS)
• Un sistema casolà per al seguiment d'estrelles
• Càmeres astromodificades

Sessió 1: 10/10/2023 Teòrica a l’aula (3 hores, de 18:00 a 21:00h):  Fotografia nocturna: possibilitats creatives

• Presentació del curs

• Introducció a la fotografia nocturna: el dia, el crepuscle i la nit
• Característiques especials de la fotografia nocturna
 · Poca llum disponible: dificultat per enfocar, per exposar i per composar
• El soroll en fotografia digital:

 · Soroll de fotons

 · Soroll elèctric

 · Soroll tèrmic

 · Tècniques de reducció de soroll: apilats i diferents tipus de fotografies (lights, darks, bias, flats i dark flats)
 

Sessió 2: 13/10/2023 Sortida pràctica a la Serra de Busa (8 hores, de 19:00 a 03:00h): Presa de fotografies durant la nit 
• Quan comença la nit? aplicacions per a dispositius mòbils
• Enfocar, exposar i enquadrar
• Quines fotografies necessitem i per què? lights, darks, bias, flats i dark flats
• Fotografia de la Via Làctia
 
Sessió 3: 14/10/2023 Sortida teòric-pràctica a Espinalbet (10 hores, de 17:00 a 03:00h): Processat de les imatges de paisatge nocturn i fotografia de circumpolars i circumequatorials
• Processat de les imatges del paisatge nocturn
 · Programari idoni
 · Processat del paisatge
 · Processat del cel estrellat
 · Combinació de les fotografies
• Fotografia de circumpolars i circumequatorials

Sessió 4: 21/10/2023 Sortida teòric-pràctica a Espinalbet (8 hores, de 17:00 a 01:00h): Processat de circumpolars i circumequatorials i fotografia de cossos celestes
• Processat de les circumpolars i circumequatorials
 · Programari idoni (StarstaX, NeBulb, Photoshop)
• Fotografia de cossos celestes
 · Càlcul del temps d'exposició màxim
 · Fotografia i seguiment dels cossos celestes sense equip de seguiment
 · Presentació d'un equip casolà de seguiment i instruccions per a la seva construcció
• Fotografia amb càmeres astromodificades
• Processat de les fotografies de cossos celestes

Sessió 5: 24/10/2022 Sessió d'avaluació (3 hores, de 18:00 a 21:00h)
• Projecció i comentari de les fotografies realitzades durant les sortides pràctiques

Material:
Tot i que no és imprescindible, per tal de poder posar en pràctica els conceptes estudiats i així aprofitar al màxim el curs és recomanable que l'alumne pugui disposar d'una càmera que permeti el control manual de l'exposició (velocitat d'obturació i obertura de diafragma), és a dir, qualsevol càmera rèflex o mirrorless o bé una càmera digital compacta de tipus prosumer

Import:
180€ + 18€ taxes UB

Titulació d'accés:
No es requereix.

Avaluació:
Assistència i exercicis pràctics.

Del 12 de setembre al 9 d'octubre de 2023
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal

Edifici Ramon Margalef - Facultat de Biologia

Avinguda Diagonal 643

08028 Barcelona

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Telèfon: 93 402 15 95
email: crba@ub.edu