Foto: Francesc Muntada

FOTOGRAFIA DE LA NATURA: LABORATORI DIGITAL 

Adobe Lightroom i Adobe Photoshop
Edició de març de 2024

Tipus de Curs:
Curs Superior Universitari (Títol Universitat de Barcelona).

Número d'hores:
30 hores - convalidables per 3 Crèdits ECTS

Dates: 
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 i 15 de març de 2024 de 18h a 21h (classes teòric-pràctiques d'ordinador)

Modalitat:
Online

Responsable:
Antoni Serra

Professor:
Francesc Muntada

Adreçat a: Qualsevol persona interessada en la fotografia de natura que vulgui aprendre a utilitzar els programes d'Adobe Lightroom i Photoshop per treure el màxim rendiment de les seves imatges.

Donar a conèixer els conceptes necessaris per entendre el funcionament de la fotografia digital orientada a la natura i aprendre, de manera totalment pràctica ("aprendre fent"), el workflow o flux de treball a seguir des de l'obtenció de la imatge digital fins a la seva utilització (obtenció, emmagatzemament, arxiu, retoc, format, etc.) utilitzant els programes Adobe Lightroom i Adobe Photoshop.

 

Objectius específics:
• Entendre el funcionament d'una càmera digital i com s'obtenen les imatges, per tal de fer-ho de la manera més adequada per treure el màxim partit d'aquesta tecnologia.

• Aprendre quins són els equips necessaris per gestionar correctament un arxiu fotogràfic digital i aprofitar les possibilitats d'adaptar les imatges a la nostra concepció estètica de la fotografia:

 · Diferents tipus de càmeres

 · Ordinadors (processador, memòria, monitor, sistemes d'emmagatzematge)

 · Serveis (emmagatzematge al núvol)

• Flux de treball, des de l'obtenció de les imatges fins a la seva utilització:

 · Emmagatzematge i còpies de seguretat

 · Edició o triatge

 · Informació: descripció, autoria. Protecció dels drets dels i les fotògrafes

 · Etiquetatge i sistemes de localització de les imatges desitjades dins l'arxiu

 · Georeferenciació

 · Ajustaments o revelatge

 · Utilització de les imatges digitals: impressió, projecció, web, xarxes socials 

Sessió 1 (4/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): La tecnologia digital
• Presentació del curs
• Breu història de la tecnologia digital aplicada a la fotografia
• L'equip fotogràfic digital
 · càmera
 · targetes de memòria
• Captura de les imatges
• Conservació i seguretat de les imatges digitals
 · el cicle de vida de les imatges digitals

Sessió 2 (5/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): El flux de treball en el laboratori digital
• El laboratori digital
 · discs durs
 · ordinador
 · monitor i calibrador
 · programari
• Emmagatzematge i còpies de seguretat
• Emmagatzematge al núvol
• La gestió de l'arxiu fotogràfic: una eina imprescindible per localitzar les nostres imatges quan les necessitem
 · arxiu físic i arxiu lògic
 · edició
 · georeferenciació
 · informació i protecció
• El revelatge o ajustament de les imatges
• Preparació de les imatges per a la seva utilització definitiva
 · Per a impressió
 · Per a projecció
 · Per a web
 · Per a xarxes socials

Sessió 3 (6/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Introducció a Lightroom
• L'edició destructiva i l'edició no destructiva
• La filosofia de Lightroom: el catàleg
• Avantatges de l'edició no destructiva de les imatges

Sessió 4 (7/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Lightroom (I): configuració del programa i creació del catàleg
• Utilització del programa Lightroom, primers passos
 · Configuració del funcionament
 · Creació del catàleg
 · Importació d'imatges

Sessió 5 (8/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Lightroom (II): edició i informació bàsica. Georeferència.
• La importància de l'edició
• Mètodes d'edició eficients
• Gestió de carpetes dins de Lightroom
• Informació de les imatges: la informació heretada i la informació pròpia
• Ubicació geogràfica on s'han fet les imatges: tècniques de georeferenciació

Sessió 6 (11/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Més enllà de les limitacions de la càmera
• Panoràmiques, per superar les limitacions del format del sensor
• HDR per superar les limitacions de la gamma dinàmica del sensor
• Llargues exposicions, per superar les limitacions en l'exposició
• Apilats, per reduir de manera dràstica el soroll
 
Sessió 7 (12/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Lightroom (III): etiquetatge i configuració de les imatges
• La funció de l'etiquetatge
• Quines etiquetes necessitem?
• Creació d'un sistema d'etiquetes útil
• Subordinació de les imatges a les etiquetes
• Localització de les imatges
 · Per text
 · Per dates
 · Per característiques de la fotografia (metadades)
 · Per etiquetes
 · Combinació de diverses condicions

Sessió 8 (13/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Lightroom (IV): revelatge, ajustaments bàsics, equilibri del color i detalls
• Possibilitats del revelatge digital
• Perfils de lent i aberracions cromàtiques
• Ajustaments bàsics: llum i contrast
 · Balanç del blanc
 · Exposició
 · Contrast
 · Llums
 · Ombres
 · Blancs
 · Negres
• Ajustaments bàsics: presència
• Ajustaments bàsics: corbes
• Saturació dels colors
• Gestió dels colors per gamma de color
• Equilibri de color de llum, tons mitjans i ombres
• Detalls i màscares d'enfocament

Sessió 9 (14/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Lightroom (V): eines específiques i combinació de fotografies
• Retall i anivellament
• Eliminació de taques
• Màscares
• Connexió amb Photoshop

Sessió 10 (15/3/2024) Teòric-pràctica a través de Zoom (3 hores, de 18:00 a 21:00h): Breu introducció a Photoshop per a fotògrafs
• Seleccions
• Treball amb capes
• Màscares
• Repàs i avaluació dels catàlegs creats per l'alumnat, ajustaments i combinacions de fotografies

Material:
Cal disposar d'ordinador i connexió a internet per tal de seguir les sessions. Tot i que no és imprescindible, per tal de poder posar en pràctica els conceptes estudiats i així aprofitar al màxim el curs és recomanable que l'alumne pugui disposar d'una càmera que permeti el control manual de l'exposició (velocitat d'obturació i obertura de diafragma), és a dir, qualsevol càmera rèflex o mirrorless o bé una càmera digital compacta de tipus prosumer.

Import:
180€ + 18€ taxes UB

Titulació d'accés:
No es requereix.

Avaluació:
Assistència i exercicis pràctics.

Del 29 de gener al 4 de març de 2024
Trobareu el formulari aquí

Curs ONLINE mitjançant la plataforma Zoom.

 

Centre de Recursos de Biodiversitat Animal
Telèfon: 93 402 15 95
email: crba@ub.edu