El CRBA

El Centre de Recursos de Biodiversitat Animal és un servei de suport a la recerca i a la docència, administrativament adscrit a la Facultat de Biologia i sota els auspicis del Vicerectorat de Patrimoni i Activitats Culturals de la Universitat de Barcelona.

El CRBA està ubicat a la planta baixa de l'edifici Ramon Margalef de la Facultat de Biologia. Disposa d'una sala general amb espais per a exposicions temporals i permanents, d'un laboratori per a la manipulació i preparació d'exemplars zoològics i la consulta de col·leccions, d'un despatx d'administració, d’una sala de col·leccions científiques i de diferents locals annexos que serveixen de magatzem.

L’objectiu principal del CRBA és garantir la conservació de les seves col·leccions zoològiques i facilitar-ne la consulta. És un servei obert a les institucions públiques, a l’empresa privada i a la societat en general.

El CRBA preserva i gestiona una col·lecció zoològica d’aproximadament uns 400.000 exemplars, dels quals prop de 260.000 han estat informatitzats i introduïts en una base de dades que es pot consultar al Web de Consulta de Col·leccions. A més, el CRBA ofereix un servei de préstec d’exemplars que els investigadors poden sol·licitar personalment o mitjançant correu electrònic.

Als locals del CRBA es realitzen activitats pràctiques corresponents a diferents assignatures de diversos ensenyaments de Graus i de Màsters de la Facultat de Biologia. Com a ensenyaments propis, el CRBA organitza i realitza diferents Cursos de Fotografia de Natura que s’emmarquen en els Cursos d’Extensió Universitària.

En el marc de la difusió científica el CRBA edita la revista Publicacions del Centre de Recursos de Biodiversitat Animal. Els diferents volums, publicats en format digital, són de lliure disposició.