Ferran Estrada Bonell

Antropologia del parentiu (Grau en Antropologia Social i Cultural)

Línies temàtiques

Antropologia de la família i del parentiu

Processos de patrimonialització

Patrimoni immaterial

Antropologia de l’arquitectura

Món rural

Transhumància

Patrimoni natural i conservació de la natura

Grups de recerca

Antropologia de les crisis i les transformacions contemporànies (CRITS)

Grup de Treball sobre la Transhumància i els Camins Ramaders de Catalunya

Red de Antropología Ambiental

Projectes competitius finançats els últims 10 anys

Antropología de la conservación. Una aproximación comparativa a las genealogías y el desarrollo de los parques naturales en España. Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2019-106291RB-I00/ AEI10.13039/501100011033). 2020-2022.

Fêtes du feu des solstices dans les Pyrénées (PROMETHEUS). Unió Europea (EFA309/19). 2020-2022

Patrimonio inmaterial y políticas culturales. Desafíos sociales, políticos y museológicos. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PGC2018-096190-B-I00). 2019-2021.

Grup de recerca en Antropologia del patrimoni (GRAP). Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR). 2017SGR1580. 2017-2019.

MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable tourist destinations.  INTERREG Programme. Unió Europea (1MED15_3.1:M12_263). 2016-2019.

El patrimonio cultural y natural en tiempos de crisis. Retos, adaptaciones y estrategias en contextos locales. Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2015-68611-R). 2016-2018.

ESTRADA BONELL, F. (2022). “El Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny. Un espacio protegido modelado por la actividad humana”. In T. Vicente; S. Sierra, A. Calero y B. Santamarina (coord.) Antropología pública de la conservación. Gestión y gobernanza en áreas protegidas. València: Universitat de València, pàg. 49-67.

MÁRMOL, C. del; ESTRADA, F. (e.p). “El Patrimonio Cultural Inmaterial: enfoques, gestión y desafíos”. In ARRIETA, I. (ed.) Patrimonio y museos locales: temas clave para su gestión.

ESTRADA, F.; AUSONA, M.; BESTARD, J. (2018) “Marriage prohibitions: between religion and science”. In DELILLE, G.; CHACÓN, F. (eds.) (eds) Marriages and alliance. Dissolution, continuity and strength of kinship. Between 1750 and 1900. Viella: Roma.

ESTRADA, F.; VAN GEERT, F. (2018) “L’arquitectura tradicional i el paisatge. Algunes reflexions per a la seva anàlisi”, dins VAN GEERT, F.; ESTRADA, F. (ed.) Construint el territori: arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

VAN GEERT, F.; ESTRADA, F. (2018) “Les contribucions de l’arquitectura tradicional a la construcció del paisatge català”, dins VAN GEERT, F.; ESTRADA, F. (ed.) Construint el territori: arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.

DEL MÁRMOL, C.; ESTRADA, F. (2018). “Naturalizing Culture in the Pyrenees: Heritage Processes and the Eternalization of Rural Societies”. In Arregui, A., Mackenthun, G.; Wodianka (eds.) Decolonial Heritage: Natures, Cultures and the Asymmetries of Memory. Münster: Waxmann, pàg. 219-236.

COSTA, R.; ESTRADA, F.; VAN GEERT, F. (2016). “L’arquitectura tradicional catalana com a patrimoni etnològic”, dins ALCINDOR, M.; FORTIÀ, J. (ed.) Arquitectura tradicional: essència o forma. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

DEL MÁRMOL, C.; SINISCALCHI, V.; ESTRADA, F. (2016) “Reflecting on heritage and power: Dynamics, strategies and appropriations in the Catalan Pyrenees and the French Alps”. International Journal Of Heritage Studies, 22(5): 341-354.

ESTRADA, F.; DEL MÁRMOL, C. (2015) “ICH Inventoires. Implementation of the UNESCO Convention”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 40: 94-106.

TOLCHINSKY, L.; CASTRECHINI, A.; CAÑEDO, M.; ESTRADA, F.; GRACIA, M.; NAVARRO, M.; PESTANA, J.V.; PÉREZ-MONEO, M.; PUJOL, A.M. (2014) La escritura académica a través de las disciplinas. Barcelona: Octaedro.

ESTRADA, F.; MÁRMOL, C. del. (2014) “La patrimonialización de la cultura inmaterial: los oficios”. Arxius de Sociologia, 30: 45–58.

ESTRADA, F.; MÁRMOL, C. del (2014) “Inventaris de PCI: l’aplicació de la Convenció de la UNESCO”. Revista d’Etnologia de Catalunya, 39: 42-57.

ROIGÉ, X.; ESTRADA, F. (2014a) “Uso socioeconómico del patrimonio cultural en un parque natural: el Montseny, reserva de la biosfera”, dins ROIGÉ, X.; FRIGOLÉ, J.; DEL MÁRMOL, C. (ed.) Construyendo el patrimonio cultural y natural. Parques, museos y patrimonio rural. Alzira: Germania, pàg. 95-111.

ROIGÉ, X.; ESTRADA, F. (2014b). “La masía como sistema de gestión del medio: transmisión de la propiedad y familia troncal en el Montseny”. In  Chacón, F.; Gómez, C. (eds.) Familias, recursos humanos y vida material. Murcia: Editum-Ediciones de la Univeridad de Murcia, pàg. 623-643.

MÁRMOL, C. del; ROIGÉ, X.; ESTRADA, F. (2011) “Safeguarding intangible cultural heritage? A critical perspective on the inventory of intangible cultural heritage in Catalonia”, dins LIRA, S.; AMOÊDA, R.; PINHEIRO, C. (ed.) Sharing Cultures, p. 481-490. Green Lines Institute.

ESTRADA, F.; NADAL, E.; IGLESIAS, J.R. (2010) “21th Century Transhumants. Transhumance in the Context of Social and Economic Change in the Alta Ribagorça”, dins VACCARO, I.; BELTRAN, O. (ed.) Social and Ecological History of the Pyrenees State, Market, and Landscape, p. 105-126. Walnut Creek: Left Coast.

NADAL, E.; IGLESIAS, J.R.; ESTRADA, F. (2010) Transhumàncies del segle XXI. La ramaderia ovina i la transhumància a l’Alta Ribagorça. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

ROIGÉ, X.; ESTRADA, F. (2008) El mas al Montseny. La memòria oral. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

ROIGÉ, X.; ESTRADA, F.; BELTRAN, O. (1999) Tècniques d’investigació en Antropologia Social. Barcelona: Universitat de Barcelona.

ESTRADA, F. (1998) Les cases pageses al Pla d’Urgell. Família, residència, terra i treball durant els segles XIX i XX. Lleida: Pagès.


ROIGÉ, X.; ESTRADA, F.; BELTRAN, O. (1997) La casa aranesa. Antropologia de l’arquitectura a la Val d’Aran. Tremp: Garsineu.

ESTRADA, F.; ROIGÉ, X.; BELTRAN, O. (1993) Entre l’amor i l’interès. El procés matrimonial a la Val d’Aran. Tremp: Garsineu.

Comparteix-ho: