Representants en òrgans col·legiats

Representants en òrgans de gestió acadèmica

 • Consells d'estudis

  Antropologia Social: Sílvia Bofill, Ferran Estrada, Raúl Márquez (Cap d'Estudis), Irene Sabaté, Anibal Garcia

  Història: Gerard Horta

  Arqueologia: Diana Mata

  Geografia: Mònica Martínez

  Sociologia: Rosa Lázaro

  Treball Social: Pilar Cañabate

  Ciència i Tecnologia dels Aliments: Maria Clara Prata Gaspar

  Nutrició Humana i Dietètica: Maria Clara Prata Gaspar

  Belles Arts: Isaac Marrero

 • Comissions acadèmiques de Màster

  Antropologia i Etnografia (membres): Mikel Aramburu, Sílvia Bofill, Gemma Celigueta (Coodinadora), Anibal Garcia, Manuel Delgado, Ferran Estrada, Gabriel Izard, Cristina Larrea, Irene Sabaté, Silvia del Zordo.

  Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia: Xavier Roigé i Camila del Mármol

  Turisme Urbà: Fabiola Mancinelli

 • Comissió de Doctorat

  Àmbit d’Antropologia Social i Cultural, (membres): Mónica Martínez (Coordinadora), Olga Jubany, Jordi Gascón, Raúl Márquez, Camila del Mármol i Alberto López.

Comparteix-ho: