Representants en òrgans col·legiats

Representants en òrgans de gestió acadèmica

 • Consells d'estudis

  Antropologia Social: Sílvia Bofill, Ferran Estrada (Cap d’Estudis), Raúl Márquez, Irene Sabaté, Gonzalo Sanz

  Història: Carles Siches

  Arqueologia: Gema Celigueta

  Geografia: Mònica Martínez

  Sociologia: Gerard Horta

  Treball Social: Pilar Cañabate

  Ciència i Tecnologia dels Aliments: Maria Clara Prata Gaspar

  Nutrició Humana i Dietètica: Maria Clara Prata Gaspar

 • Comissions acadèmiques de Màster

  Antropologia i Etnografia (membres): Mikel Aramburu, Sílvia Bofill, Roger Canals (Coodinador), Manuel Delgado, Cristina Larrea, Alberto López, Mònica Martínez, Gemma Orobitg, Camila del Mármol i Jordi Mas.

  Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia: Xavier Roigé i Camila del Mármol

  Turisme Urbà: Fabiola Mancinelli

 • Comissió de Doctorat

  Àmbit d’Antropologia Social i Cultural, (membres): Mónica Martínez (Coordinadora), Olga Jubany, Jordi Gascón, Raúl Márquez, Camila del Mármol i Alberto López.

Comparteix-ho: