Representants en òrgans col·legiats

Representants en òrgans de gestió acadèmica

 • Consells d'estudis

  Antropologia Social: Sílvia Bofill, Ferran Estrada (Cap d’Estudis), Cristina Larrea, Alberto López i Raúl Márquez

  Història: Carles Siches

  Arqueologia: Olga Jubany

  Geografia: Mònica Martínez

  Sociologia: Gerard Horta

  Treball Social: Pilar Cañabate

  Ciència i Tecnologia dels Aliments: Joan Ribas

  Nutrició Humana i Dietètica: Joan Ribas

 • Comissions acadèmiques de Màster

  Antropologia i Etnografia (membres): Mikel Aramburu, Sílvia Bofill, Roger Canals (Coodinador), Manuel Delgado, Cristina Larrea, Alberto López, Mònica Martínez, Gemma Orobitg, Ignasi Terradas i Julio Zino

  Antropologia Mèdica i Salut Global: Cristina Larrea (Coordinadora per part de la UB)

  Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia: Oriol Beltran, Camila del Mármol i Xavier Roigé

  Turisme Urbà: Fabiola Mancinelli

 • Comissió de Doctorat

  Àmbit d’Antropologia Social i Cultural: (membres): Camila del Mármol (Coordinadora), Olga Jubany, Cristina Larrea, Raúl Márquez, Mònica Martínez i Alberto López

Comparteix-ho: