Martin Lundsteen


Investigador Beatriu de Pinós

Correu
martinlundsteen@ub.edu

Telèfon
934 037 507

Despatx
3006
 

Migracions i processos transnacionals (Grau en Antropologia, Universitat de Barcelona) 2022-Actualment
Taller d’etnografia (Grau en Antropologia, Universitat de Barcelona) 2021-2022
Espai, dinàmiques i polítiques locals d’integració (Màster Universitari en Estudis Migratoris, Universitat de Girona) 2021-2022
Qualitative Research Analysis (Màster Universitari en Estudis Migratoris, Universitat Pompeu Fabra) 2018-2020
Antropologia (Grau en Gestió d’empreses en comerç i distribució, Escola superior de comerç i distribució, ESCODI, Universitat de Barcelona) 2017-2020
Anglès per a les ciències socials (Grau en Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona) 2017-2018
Antropologia pedagògica (Grau en Educació social, Universitat Oberta de Catalunya) 2016-2020

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA FINANÇATS

En actiu:

(2022-2024) “Research-action against Antigypsyism and Anti-Muslim Discrimination: An intersectional approach to deconstruct Institutional Racism in schools.” (REACT). Role: PI of WP 4; Funding: European Research Council. Call: CERV-2022-EQUAL; Identifier: 101084345.

(2022-2024) “Urban B/ordering: An Ethnographic Study of the Ghetto Package in Denmark.” (UrBorder). Role: Marie-Skłodowska Curie Postdoctoral (PI); Funding: European Research Council. Call: HORIZON-MSCA-2021-PF-01.

LLIBRES

Lundsteen, M. (2022c). The Mosque Conflict in Catalonia: Space, Culture, and Capitalism. Lanham, Maryland: Lexington Books. ISBN: 978-1-66690-895-4 URL: https://rowman.com/ISBN/9781666908954/The-Mosque-Conflict-in-Catalonia-Space-Culture-and-Capitalism

Lundsteen, M. (2022b). La mezquita constestada. Islamofobia, racismo anti-musulmán y capitalismo. Barcelona: Edicions Bellaterra. ISBN: 978-84-19160-04-1 URL: https://www.bellaterra.coop/es/libros/la-mezquita-contestada-la-mezquita-contestada

Lundsteen, M. (2022a). Convivencia. Migration and Urban Transformation in a Small Catalan Town. Challenging Migration Studies Series. New York and London: Rowman and Littlefield International. ISBN: 978-1-78661-452-0 URL: https://rowman.com/ISBN/9781786614520/Conflicts-and-Convivencia-A-Critical-Ethnography-of-Migration-and-Urban-Transformation-in-a-Small-Catalan-Town

Lundsteen M. & G. Navas (Eds.) (2021). “Espai i...”: Reflexions sobre el paper de l’espai en les societats contemporànies. Barcelona: Edicions Bellaterra. ISBN: 978-84-19160-00-3 URL: https://www.bellaterra.coop/es/libros/espai-i

Lundsteen, M. (2020). Islamofòbia? Una proposta educativa. Barcelona: Descontrol. ISBN: 978-84-18256-05-9 URL: http://www.safi.cat/wp-content/uploads/2021/03/islamofobia.-una-proposta-pedagogica_digital.pdf

Lundsteen, M. (2a ed. 2017, 1a ed. 2015). Espai, capital i cultura a Premià de Mar - el conflicte de la mesquita. Barcelona: Pol·len Edicions. ISBN: 978-8-48646-993-1 URL: https://pol-len.cat/llibres/espai-capital-i-cultura-el-cas-de-la-mesquita-de-premia-de-mar/

 

NÚMEROS ESPECIALS

Lundsteen, M. (ed.) (En publicació). “Special Issue: Urban Bordering in Europe.” In European Urban and Regional Studies. Open Access

 

ARTICLES

Lundsteen, M. (En publicació). “Convivencia: Urban Conflicts in a Small Town”. A Migration Studies. Special Issue: Urban Encounters editat per S. Wessendorf, A. Papallas and Lucy Hunt. Open Access

Lundsteen, M. (En publicació). “Introduction”. A European Urban and Regional Studies. Special Issue: Urban Bordering in Europe editat per M. Lundsteen. Open Access

Lundsteen, M. (En publicació) “Displacing the Other to Unite the Nation. The Parallel Society Legislation in Denmark”. A European Urban and Regional Studies. Special Issue: Emerging Urban Bordering Practices editat per M. Lundsteen. Open Access

Lundsteen, M. and M. Fernández González. (2021). “Zero-Tolerance in Catalonia. Engaging the Sociocultural Other in Public Space”. A Critical Criminology: An International Journal, 29(4) pp. 837–852. DOI: https://doi.org/10.1007/s10612-020-09533-1 Open Access

Lundsteen, M. (2020c). “Ground Glass: The Future after Covid-19?”. A Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 28 (2), pp. 310-311. DOI: https://doi.org/10.1111/1469-8676.12854 Open Access

Lundsteen, M. (2020b). “Conflicts in and around Space. Reflections on ‘Mosque Conflicts’ through the Case of Premià de Mar”. A Journal of Muslims in Europe, 9 (1), pp. 43-63. DOI: https://doi.org/10.1163/22117954-12341410 

Lundsteen, M. (2020a). “An iron fist in a velvet glove: neoliberal government of the migrant poor and other in Salt, Catalonia”. A Dialectical Anthropology, 44 (1), pp. 1-17. DOI: https://doi.org/10.1007/s10624-019-09579-w

Lundsteen, M. (2019). “Challenging Narratives of ‘Native Flight’ in a Small Town. Reflections on Moral Economies and Space”. A GRITIM-UPF Working Paper Series, 40, pp. 1-27, Universitat Pompeu Fabra. Open Access

Sabaté, I., S. Bofill, M. Lundsteen, and I. Vergara. (2018). “Usos del temps lliure entre els infants i joves de l’Hospitalet de Llobregat”. A Quaderns d’Estudi, 32, pp. 21-42. Open-Access

Lundsteen, M. (2017). “Super-diversity and the Social Production of Space in a Small Catalan Town”. A IRiS Working Paper Series: Reimagining society in an age of superdiversity, 17, pp. 1-13, University of Birmingham. Open Access

 

CAPÍTOLS DE LLIBRE

Lundsteen, M. (En publicació) “Islamophobia”. A N. Ribas-Mateos, L. Oso and M. Morali (Eds.), Elgar Encyclopedia of Global Migration: New Mobilities and Artivism. Camberley, Surrey: Edward Elgar Publishing.

Lundsteen, M. (En publicació) “Everyday Bordering”. A N. Ribas-Mateos, L. Oso and M. Morali (Eds.), Elgar Encyclopedia of Global Migration: New Mobilities and Artivism. Camberley, Surrey: Edward Elgar Publishing.

Lundsteen, M. (2021b). “Espai i frontera”. A M. Lundsteen and G. Navas (Eds.), “Espai i...”: Reflexions sobre el paper de l’espai en les societats contemporanis. Barcelona: Edicions Bellaterra.

Lundsteen, M. (2021a). “Local practices of bordering in a small Catalan town: Between urban and national belonging”. A N. Ribas-Mateos and T. Dunn (Eds.), Handbook on Human Security, Borders and Migration, pp. 269-284. Camberley, Surrey: Edward Elgar Publishing. ISBN: 978-1-83910-889-1 DOI: https://doi.org/10.4337/9781839108907.00025

Lundsteen, M. and J. González. (2019). “Subeix 2.3. La incorporació de noves expressions de cultura popular”. A R. Canela, E. Estany, J. Puig i Martín, J. Quintana, N. Sanz, and R. Serinyà (Eds.), Forum d’Educació i Cultura Popular, pp. 63-69, Barcelona: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona. DL: B 25019-2018. Open Access URL: http://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular/07_publicacions/edicions_singulars/documents/SD_ForumEduCultPopular.pdf

Lundsteen, M. and I. Sabaté. (2018b). “The social articulation of the crisis and political mobilisation in Spain. Some reflections on the shortcomings of the new social movements”. A Olena Fedyuk and Paul Stewart (Eds), Inclusion and Exclusion in Europe. Migration, Work and Employment Perspectives, pp. 43–59, Colchester: ECPR Press. ISBN: 9781786605399

Lundsteen, M. (2018a). “'El moro' – Discovering the hidden coloniality of the contemporary Spanish/Catalan society and its colonial subjects”. A L. Jensen, J. S. Krabbe, C. Groess-Green and Z. L. Pecic (Eds.), Postcolonial Europe: Comparative Reflections after the Empires, pp. 197–219, New York: Rowman & Littlefield. ISBN-13: 978-1-78660-304-3

Lundsteen, M., U. Martínez Veiga and J. Palomera. (2014). “Reproducción social y conflictos en las periferias urbanas del Estado Español”. A Actas del XIII Congreso de Antropología de la FAAEE, pp. 111-117, Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. ISBN: 978-84-697-0505-6 Open Access URL: http://digital.publicacionsurv.cat/index.php/purv/catalog/view/123/107/253-1

Lundsteen, M. (2013). “La convivencia difícil: Conflictos ‘culturales’ y recursos públicos en Salt, Cataluña”. A S Narotzky. (Ed.), Economías cotidianas, economías sociales, economías sostenibles, pp. 181-204, Barcelona: Icaria. ISBN: 9788498884975