Romina Martínez Algueró

Investigadora Predoctoral en Societat i Cultura, Àmbit d’Antropologia Social i Cultural.
Ajut per al Personal Investigador en Formació (APIF) 

romina.martinez@ub.edu

Despatx: 2023

Taller Seminari (Grau en Antropologia Social i Cultural).

Antropologia Religiosa (Grau Antropologia Social i Cultural). Pràctiques

Història i Teoria de l’Antropologia II (Grau Antropologia Social i Cultural. Pràctiques

Taller d’Etnografia (Grau Antropologia Social i Cultural). Pràctiques

Línies temàtiques

Antropologia urbana (Infraestructures i mobilitat)

Cultura popular i conflicte

Antropologia dels sistemes de representació i del ritual

Dinàmiques d’exclusió i control social

Àfrica Occidental

 

Grups de recerca

Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials (GRECS)

Grup d’Investigació Religió, Ritual i Poder (GIRRPO-ICA)

Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)

Los chicos de la jakarta. Una aproximación al fenómeno de las moto-taxis en la Baja Casamance (Senegal).

Directors: Roger Sansi i Jordi Tomàs

Tutor: Manuel Delgado

Projectes

Cultura quinqui i memòria de barri a Pomar. Pendent de referenciar. OPEI/Institut Català d'Antropologia. 2020. Investigadores principals: Marta Venceslao i Romina Martínez.

“Que no ens toquin els bous”. Auge de les tradicions taurines i lluita per la dignitat a les Terres de l’Ebre. (AP30/19): IRMU/Institut Català d'Antropologia. 2019. Investigadora principal: Romina Martínez.

TRANSAFRICA. Transformaciones urbanas, sistemas de transporte y siniestralidad vial en África. Ministerio de Economía y Sostenibilidad (CSO2015-68476-P). 2016-2018. Investigadors principals: Manuel Delgado, Roger Sansi. Membre de l’equip de recerca

AFFRIC. Planificación urbana, movilidad y siniestralidad vial en África Subsahariana. Ministerio de Economia y Competitividad (CSO2012-34768). 2013-2016. Investigador principal: Manuel Delgado. Membre de l’equip de recerca

 

Publicacions

Martínez Algueró R., ed. (2020) “Que no ens toquin els bous!” Els correbous a les Terres de l’Ebre: entre la identitat i el conflicte, Bellaterra, Barcelona, en premsa.

Contijoch, M.; Martínez, R. i Delgado, M. (2020) Klandos y jakartas. Informalidad y Estado en dos sistemas de movilidad urbana en la Baja Casamance, Senegal, AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana. ISSN 1695-9752; EISSN 1578-9705.

Delgado, M.; Martínez, R. i Martín, S. (2020) “Que no ens toquin els bous!” Les festes taurines a les Terres de l’Ebre i el patrimoni dels ofesos, Revista d’Etnologia de Catalunya, en premsa.

Martínez Algueró, R. (2020). Infraestructuras y centralidad urbana en África. Una terminal de autobuses en Ziguinchor (Baja Casamance, Senegal), Revista nodo, 13(26), 107-118. http://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/838

Delgado, M.; Martínez, R. (2018). Nacionalisme, internacionalisme, cosmopolitisme i altres malentesos. Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, 23(2). https://www.antropologia.cat/quaderns-e/index.php/quaderns-e/article/view/62

Martínez Algueró, R. (2016). Reseña: Trajectoires et pratiques migratoires des Haalpulaaren du Sénégal. Socio-anthropologie d’un village multisitué de Hamidou Dia, Quaderns-E de l’Institut Català d’Antropologia, 21(1), pp 138-140. https://www.antropologia.cat/estatic/quaderns-e-329.html

Comparteix-ho: