Departament

dp biblioteconomia comunicacio documentació

Són competències del Departament:

  • Organitzar i impartir la docència assignada a l’àrea de coneixement de Biblioteconomia i Documentació en el marc de la programació dels ensenyaments realitzada pels consells d’estudis.
  • Organitzar i impartir la docència corresponent a programes de doctorat, cursos d’especialització, de reciclatge i d’extensió universitària.
  • Fomentar la creació de grups de treball per a la coordinació de la docència.
  • Coordinar i desenvolupar la recerca.
  • Fomentar l’actualització científica i pedagògica dels seus membres; i promoure el perfeccionament i reciclatge del personal d’administració i serveis.
  • Fomentar la relació amb altres departaments i instituts d’aquesta Universitat i d’altres universitats.
  • Intervenir en el govern de la Universitat, d’acord amb el que preveuen els Estatuts de la Universitat.
Comparteix-ho: