Monitorització i modulació dels circuits cerebrals en malalties del cervell. IP: Mercè Masana Nadal

Presentació

En el nostre grup estem interessants en desenvolupar noves aproximacions experimentals per avaluar les alteracions en circuits cerebrals de malalties del cervell. Un cop identificats els circuits, busquem estratègies per modular-los de forma selectiva i així corregir els símptomes de comportament motor, cognitiu i afectiu que estiguin alterats. En els últims anys hem utilitzat tècniques d’imatge de calci in vitro i d'optogenètica i ressonància magnètica en models experimentals in vivo per a l’estudi de les alteracions dels circuits cerebrals en malalties neurodegeneratives com la malaltia de Huntington. El nostre objectiu ara és utilitzar aquestes tècniques per caracteritzar diferents circuits neuronals afectats en la malaltia de Huntington, Alzheimer i Corea Acantocitosis, i recuperar la seva funció de forma no invasiva.

Mercè Masana Nadal
Professora Lectora
mmasana@ub.edu

 

Sara Conde Berriozábal
Investigadora pre-doctoral

saraconde@ub.edu

 

Esther García-García
Investigadora pre-doctoral

egarcia92@ub.edu

 

Laia Sitjà Roqueta
Investigadora pre-doctoral

laiasitja@ub.edu

 

Albert Coll Manzano
Tècnic de laboratori
albert.coll@ub.edu

 

Anna Castañé Forn
investigadora col·laboradora
anna.castane@ub.edu

  • Desenvolupament de tècniques de monitorització i modulació dels circuits cerebrals in vivo de forma no invasiva. www.neuropaproject.com

  • Caracterització i modulació de diferents vies dels ganglis basals mitjançant optogenètica i estudi de la seva implicació en el control del moviment en la malaltia de Huntington.

  • Estudi de l'expressió i funció de la proteïna VPS13a en el cervell i la seva rellevància en el control del moviment en la malaltia de Corea Acantocitosis.

  • Non-invasive dynamic neural control by laser-based technology (NEUROPA)

Referència del projecte: 863214
Investigadora principal: Mercè Masana Nadal
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: EUUN - Unió Europea
Finançament rebut: 451.070,00 €
Durada: 2020 - 2022

  • Identification of chorein function in neurodegeneration of the basal ganglia for developing new therapeutical approaches in Chorea-Acanthocytosis

Referència del projecte: 21613
Investigadors principals: Jordi Alberch Vié, Manuel José Rodriguez Allué i Mercè Masana Nadal
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: Fundació ChAC
Finançament rebut: 50.000,00 €
Durada: 2018 - 2021

  • Validation of two pharmaceutical compounds provided by Esteve Pharmaceuticals, S.A. in models of Huntington's disease (HD)

Referència del projecte: Contracte
Investigadors principals: Jordi Alberch Vié i Mercè Masana Nadal
Entitat d’afiliació: Universitat de Barcelona
Entitat finançadora: Esteve Pharmaceuticals, S.A
Finançament rebut: 58.850,00 €
Durada: 2019 - 2020

Per a més informació sobre les publicacions de l’IP del grup podeu visitar el següent l’enllaç:

ORCID: 0000-0003-1392-4774
Research ID: K-5302-2014

 

Esther García-García , Nerea Chaparro-Cabanillas, Albert Coll-Manzano, María Carreras-Caballé, Albert Giralt, Daniel Del Toro, Jordi Alberch, Mercè Masana* and Manuel J Rodríguez*. Unravelling the spatiotemporal distribution of VPS13A in the mouse brain. Int. J. Mol. Sci. Dec. 2021, 22(23), 13018; IF: 5.923.

Pérez-Sisqués, L., Martín-Flores, N., Masana, M., Solana-Balaguer, J., Llobet, A., Romaní-Aumedes, J., Canal, M., Campoy-Campos, G., García-García, E., Sánchez-Fernández, N., Fernández-García, S., Gilbert, J.P., Rodríguez, M.J., Man, H.Y., Feinstein, E., Williamson, D.L., Soto, D., Gasull, X., Alberch, J., Malagelada, C., 2021. RTP801 regulates motor cortex synaptic transmission and learning. Exp. Neurol. 342. Aug. 2021.113755. IF: 5.33 –Q2–Neuroscience.

Masana, M., Rodríguez, M.J., Alberch, J., 2021. Proceedings of the Tenth International Meeting on Neuroacanthocytosis Syndromes. Tremor and Other Hyperkinetic Movements May 2021; 11(1):19.  IF: N/A. 

Creus-Muncunill, J., Guisado-Corcoll, A., Venturi, V., Pantano, L., Escaramís, G., García de Herreros, M., Solaguren-Beascoa, M., Gámez-Valero, A., Navarrete, C., Masana, M., Llorens, F., Diaz-Lucena, D., Pérez-Navarro, E., Martí, E., Feb. 2021. Huntington’s disease brain-derived small RNAs recapitulate associated neuropathology in mice. Acta Neuropathol. 141, 565–584. IF: 17.088 –D1–Neuroscience.

Sara Fernández-García, Sara Conde-Berriozábal, Esther García-García, Clara Gort-Paniello , David Bernal-Casas, Gerardo García-Díaz Barriga, Javier López-Gil, Emma Muñoz-Moreno, Guadalupe Sòria, Leticia Campa, Francesc Artigas, Manuel José Rodríguez, Jordi Alberch and Mercè Masana (2020). M2 Cortex-Dorsolateral striatum stimulation reverses motor symptoms and synaptic deficits in Huntington's Disease. eLife 2020;9:e57017. DOI: org/10.7554/ eLife. 57017. IF: 8.140 –D1–Biology. PMID: 33016873.

Núria Martín-Flores, Leticia Pérez-Sisqués, Jordi Creus-Muncunill, Mercè Masana, Silvia Gines, Jordi Alberch, Esther Perez-Navarro and Cristina Malagelada  (2020). Synaptic RTP801 contributes to motor learning dysfunction in huntington’s disease. Cell Death & Disease. IF: 8.469 -Q1-Cell Biology.

Fernández-García, J. G. Orlandi, A. García-Díaz Barriga, M. J. Rodríguez, M. Masana, J. Soriano, J. Alberch (2020). Deficits in coordinated neuronal activity and network topology are striatal hallmarks in Huntington’s Disease. BMC Biology (18) 58. IF:7.431 –Q1–Biology. doi.org/10.1186/ s12915-020- 00794-4.

Anya Kim, Esther García-García, Marco Straccia, Andrea Comella-Bolla, Andrés Miguez, Mercè Masana, Jordi Alberch, Josep M. Canals, Manuel J Rodríguez (2020). Reduced Fractalkine Levels Lead To Striatal Synaptic Plasticity Deficits In Huntington’s Disease. Accepted in Frontiers in Cellular Neuroscience. IF: 5.505 –Q1–Neuroscience. doi.org/ 10.3389/fncel.2020.00163.

Jordi Creus-Muncunill, Raquel Badillos-Rodríguez, Marta Garcia-Forn, Mercè Masana, Gerardo Garcia-Díaz Barriga, Anna Guisado-Corcoll, Jordi Alberch, Cristina Malagelada, José M. Delgado-García, Agnès Gruart, Esther Pérez-Navarro (2019). Increased translation as a novel pathogenic mechanism in Huntington’s disease. Brain Oct 1;142(10): 3158-3175. doi: 10.1093/ brain/awz230. IF: 11.814 –D1–Neuroscience. PMID: 31365052.

Brito V, Giralt A, Masana M, Royes A, Espina M, Sieiro E, Alberch J, Castañé A, Girault JA, Ginés S (2019). Cyclin-Dependent Kinase 5 Dysfunction Contributes to Depressive-like Behaviors in Huntington's Disease by Altering the DARPP-32 Phosphorylation Status in the Nucleus Accumbens. Biol Psychiatry. 2019 Mar 13. pii: S0006-3223(19) 30151-9. doi: 10.1016 /j.biopsych. 2019.03.001. IF: 11.501 –D1–Neuroscience. PMID: 31060804.

Glòria Blázquez; Anna Castañé; Ana Saavedra; Mercè Masana; Jordi Alberch; Francesc Artigas; Esther Pérez-Navarro (2019). Social memory and social patterns alterations in the absence of STriatal-Enriched protein tyrosine. Phosphatase. Frontiers In Behavioral Neuroscience. https://doi.org/ 10.3389/fnbeh. 2018.00317. IF: 2.622 –Q2–Frontiers in Behavioral Neuroscience. PMID: 30760987.

Kretzschmar A, Schülke JP, Masana M, Dürre K, Müller MB, Bausch AR, Rein T (2018). The Stress-Inducible Protein DRR1 Exerts Distinct Effects on Actin Dynamics. Int J Mol Sci. 19(12). pii: E3993. doi: 10.3390/ ijms19123993. IF: 4.183 –Q2–Biochemistry ¬molecular biologyology. PMID: 30545002.

M. Masana, S. Westerholz, A. Kretzschmar, G. Treccani, C. Liebl, S. Santarelli, C. Dournes, M. Popoli, M.V. Schmidt, T. Rein, M.B. Müller (2018). Expression and glucocorticoid-dependent regulation of the stress-inducible protein DRR1 in the mouse adult brain. Brain Structure and Function. doi: 10.1007/s00429-018-1737-7. (Autor de correspondència) IF: 4.2-D1-Anatomy and morphology. PMID: 30121783.

N. Cabezas-Llobet, L. Vidal-Sancho, M. Masana, A. Fournier, J. Alberch, D. Vaudry, X.Xifró (2018). Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) enhances hippocampal synaptic plasticity in Huntington’s disease by up-regulation of PAC1 receptor expression. Molecular Neurobiology doi: 10.1007/ s12035-018-0972-5. PMID: 29526016.

S. Santarelli, C. A. Zimmermann, G. Kalideris, S. L. Lesuis, J. Arloth, A. Uribe, C. Dournes, G. Balsevich, J. Hartmann, M. Masana, E. Binder, D. Spengler, M. Schmidt (2017). An adverse early life environment can enhance stress resilience in adulthood. Psychoneuroendocrinology 78:213-221. IF: 5.135 Q1–Neuroscience. doi: 10.1016 /j.psyneuen. 2017.01.021. Epub 2017 Feb 7. PMID: 28219813.

A. Uribe-Mariño, N. C. Gassen, M. F. Wiesbeck, G. Balsevich1, S. Santarelli, B. Solfrank, C. Dournes, G. R. Fries, M. Masana, C. Labermeier, X-D. Wang, K. Hafner, B. Schmid, T. Rein, A. Chen, J.M. Deussing, M. V. Schmidt (2016). Prefrontal cortex corticotropin-releasing hormone receptor 1 conveys acute stress induced executive dysfunction. Biological psychiatry 80(10):743-753. IF: 9.472 –Q1–Neuroscience. doi: 10.1016 /j.biopsych. 2016.03.2106. Epub 2016 Apr 8. PMID: 27318500.

M.A. van der Kooij*, M. Masana*, M. Rust, M.B. Müller (2016). The stressed cytoskeleton: how neuronal actin dynamics can shape stress-related consequences on synaptic plasticity and complex behaviour. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 62:69-75. IF: 8.802 –Q1–Neuroscience *Co-primera autora. doi: 10.1016 / j.neubiorev.  2015.12.001. Epub 2015 Dec 12. PMID: 26691726.

S. Santarelli, K. V. Wagner, C. Labermaier, A. Uribe, C. Dournes, G. Balsevich, J. Hartmann, M. Masana, F. Holsboer, A. Chen, M. B. Müller, M. V. Schmidt (2016). SLC6A15, a novel stress vulnerability candidate, modulates anxiety and depressive-like behavior: involvement of the glutamatergic system. Stress 19(1):83-90. IF:2.715 –Q2–Behavioral Sciences. doi: 10.3109/ 10253890. 2015.1105211. Epub 2015 Nov 20. PMID: 26585320.

M. Masana, M. M. Jukic, A. Kretzschmar, K.V. Wagner, S. Westerholz, M.V. Schmidt, T. Rein, C. Brodski, M.B. Müller (2015). Deciphering the spatio-temporal expression and stress regulation of Fam107B, the paralog of the resilience-promoting protein DRR1 in the mouse brain. Neuroscience 290:147–158. (Autor de correspondència) IF:3.327 –Q2–Neuroscience. doi: 10.1016 /j.neuroscience. 2015.01.026. Epub 2015 Jan 28. PMID: 25637808.

S. Filser, S.V. Ovsepian, M. Masana, L. Blazquez-Llorca, A.B. Elvang, C. Volbracht, M.B. Müller, CKE. Jung, J. Herms (2015). Pharmacological Inhibition of BACE1 Can Impair Synaptic Plasticity and Cognitive Functions. Biological psychiatry 77(8):729–739. IF: 9.472 –Q1–Neuroscience. doi: 10.1016 /j.biopsych. 2014.10.013. Epub 2014 Oct 29. PMID: 25599931.

M. Masana*, Y-A. Su*, C. Liebl, X-D. Wang, L. Jansen, S. Westerholz, K.V. Wagner, C. Labermaier, S.H. Scharf,  S. Santarelli, J. Hartmann, M.V. Schmidt, T. Rein, M.B. Müller (2014). The stress-inducible actin-interacting protein DRR1 shapes social behaviour. Psychoneuroendocrinology 48:98-110. *Co-primera autora i autora de correspondència. IF: 5.135 –Q1–Neuroscience.  doi: 10.1016 /j.psyneuen. 2014.06.009. Epub 2014 Jun 19. PMID: 24998413.

C. Labermaier*, M. Masana*, M.B. Müller (2013). Biomarkers predicting antidepressant treatment response – how can we advance the field? Disease markers 35(1):23-31.*Co-primera autora. IF: 2.140 –Q2- Pathology

A. Ferrés-Coy, F. Pilar-Cuellar, R. Vidal, V. Paz, M. Masana, R. Cortés, M.C. Carmona, L. Campa, A. Pazos, A. Montefeltro, E.M. Valdizán, F. Artigas and A. Bortolozzi (2013). RNAi-mediated serotonin transporter suppression rapidly increases serotonergic neurotransmission and hippocampal neurogenesis. Translational Psychiatry 3:e211. IF: 4.360 – Q1–Psychiatry. doi: 10.1155/2013/984845. Epub 2013 Jul 21. doi: 10.1038/ tp.2012.135. PMID: 23321808.

M. Masana, N. Santana, F. Artigas, A. Bortolozzi (2012). Dopamine Neurotransmission and Atypical Antipsychotics in Prefrontal Cortex: A Critical Review. Current Topic in Medicinal Chemistry 12(21):2357-74. IF: 3.702 – Q1- Chemistry, Medicinal. doi: 10.2174/ 156802612805289872. PMID: 23279176.

M. Masana, A. Castañé, N. Santana, A. Bortolozzi, F. Artigas (2012). Noradrenergic antidepressants increase cortical dopamine: Potential use in augmentation strategies. Neuropharmacology 63 675:684. IF: 4.114-Q1-Pharmacology and Pharmacy. doi: 10.1016/ j.neuropharm. 2012.05.020. Epub 2012 May 28. PMID: 22652058.

  • Ofertes de la Universitat de Barcelona:

Feina UB

  • Ofertes del Grup de Recerca:

En aquests moments no es troben ofertes de feina d'aquest Grup de Recerca

Comparteix-ho: