Departament

facultat biologia

El nostre Departament va sorgir de l'antiga secció de Fisiologia General, que en un principi estava adscrita a la càtedra de Fisiologia Animal. L'any 1974, el professor Emilio Herrera va incorporar-se com a catedràtic a la Universitat de Barcelona i li va proporcionar un extraordinari impuls, de manera que pocs anys més tard, el professorat forma un departament independent anomenat ja Departament de Bioquímica.A causa de canvis en la reglamentació de la Universitat de Barcelona, l'any 1985 es forma el Departament de Bioquímica i Fisiologia, que agrupa quatre unitats: Bioquímica de la Facultat de Biologia, Bioquímica de la Facultat de Química , Fisiologia i Biologia Cel·lular. El seu primer director va ser el professor Marià Alemany.

L'any 1995 se separen les unitats i es forma el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, que agrupa els bioquímics d'ambdues facultats, Biologia i Química. El seu primer director fou el professor Joan Guinovart. L'edifici Prevosti de la facultat de Biologia acaba facilitant que ens agrupem tots en un mateix espai, que és l'actual. L'any 1997 es concedeix Premi Ciutat de Barcelona (investigació científica) al nostre Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona. Vam ser pioners en crear els Programes de Doctorat de Biomedicina i de Biotecnologia a la Universitat de Barcelona, que foren l'embrió dels actuals Màsters de Biomedicina i de Biotecnologia Molecular i dels Programes de Doctorat interfacultatius de Biomedicina i de Biotecnologia de la Universitat de Barcelona.

Fruit de les reformes estructurals dutes a terme per la Universitat de Barcelona l'any de 2016, el nostre Departament incorpora la secció de Nutrició de la facultat de Biologia. Passa a l'actual denominació de Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular i a constituir-se en les tres seccions: la secció Biomedicina i Farmacologia Molecular, la secció Bioquímica, Biotecnologia i Biologia de Sistemes i la secció Metabolisme i Nutrició.

Comparteix-ho: