Tesis defensades els últims anys

 

Tesis defensades el 2017 a la Secció de Fisiologia

 • Estudio del transporte de sustancias a través de la barrera hematoencefálica mediante el anticuerpo 8D3 dirigido contra el receptor de transferrina
  Autor: Itsaso Cabezón Rodríguez
  Directores: Jordi Vilaplana i Hortensi; Antoni Camins Espuny; Carme Pelegrí i Gabaldà
  Programa de doctorat: Recerca, Desenvolupament i Control de medicaments – http://hdl.handle.net/2445/110075

 

Tesis defensades el 2016 a la Secció de Fisiologia

 • Absorción y metabolismo intestinal del ácido maslínico, un componente bioactivo de Olea europaea L. Efecto quimiopreventivo sobre lesiones preneoplásicas en colon de rata.
  Autor: Glòria Lozano Mena
  Director: Juana M. Planas Rosselló; Maria Emilia Juan Olivé;
  Programa de doctorat: Doctorat en Biomedicina – http://hdl.handle.net/2445/63230
 •  

 • Ritmos circadianos en la permeación dérmica y absorción transdérmica de melatonina.
  Autor: Ana Flo Sierra
  Director: Ana Calpena i Trinitat Cambras.
  Programa de doctorat: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments – http://www.tdx.cat/handle/10803/385922
 •  

 • “Efecte d’una dieta enriquida amb cacau sobre la resposta immunitària i anafilàctica en un model d’al·lèrgia alimentària en rata” – Maria del Mar Abril Gil – Margarida Castell i Àngels Franch – Alimentació i Nutrició – http://hdl.handle.net/10803/300892
    
 • “Efecte dels components bioactius del cacau sobre la microbiota i el sistema immunitari intestinal de rata” – Malen Massot Cladera – Margarida Castell i Francisco J. Pérez Cano – Alimentació i Nutrició – http://hdl.handle.net/2445/96076
 •  

 • “A new food frequency questionnaire to assess cocoa consumption and its relationship with health in university students” – Filipa Vicente– Margarida Castell i Francisco J. Pérez Cano – Alimentació i Nutrició – http://hdl.handle.net/2445/100716 
 •  

 • Papel de la cascada del ácido araquidónico en el control de la proliferación de las células epiteliales intestinales humanas. Autora:Marisol Cabral Salvadores. Directors: Raquel Martín i Juan José Moreno. Programa de doctorat: Nutrició i metabolisme – http://hdl.handle.net/10803/359653  
 •  

 • Efecte dels β-galactomannans sobre la funció intestinal de barrera en les infeccions per Salmonella. Autora: M. Teresa Brufau Bonet. Directores: Raquel Martín i Dra. Ruth Ferrer. Programa de doctorat: Recerca, desenvolupament i control de medicaments. 
Comparteix-ho: