Secció departamental de Fisiologia Vegetal

logo fisiologia vegetal

Benvinguts a la pàgina web de la Secció de Fisiologia Vegetal del Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Universitat de Barcelona.

La Fisiologia Vegetal estudia el funcionament de les plantes des del nivell cel·lular fins a tot l'organisme, així com la interacció de les plantes amb el seu entorn. A la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, la Fisiologia Vegetal s’enfoca en la producció biotecnològica de productes d'ús terapèutic, la millora del rendiment per adaptació a l’estrès ambiental i la qualitat nutricional. La oferta acadèmica de la nostra secció recull les diferents vessants de la Fisiologia Vegetal, amb èmfasi en el sector farmacèutic i alimentari.

La nostra secció està constituïda per especialistes en el camp de la biotecnologia vegetal, genètica molecular i fitoquímica amb l’objectiu de proporcionar solucions als reptes actuals de la indústria farmacèutica, biotecnològica i agroalimentària, així com en l’estudi bàsic i fonamental de la fisiologia vegetal des d'una perspectiva multidisciplinària.

En els diferents enllaços trobareu informació més detallada de la nostra organització, directori de personal, activitats docents, línies d'investigació, oferta acadèmica i oportunitats d’interacció amb empreses.

 

 

PLANT PHYSIOLOGY

Welcome to the website of the Section of Plant Physiology at the Department of Biology, Healthcare and the Environment, of the Faculty of Pharmacy and Food Sciences, University of Barcelona.

Plant Physiology studies the biology of plants from the cellular level to the entire organism, as well as the interaction of plants with their environment. In the Faculty of Pharmacy and Food Sciences, Plant Physiology focuses on the biotechnological production of products with therapeutic use, the improvement of performance to adapt to environmental stress and nutritional quality. The academic offer of our section includes the different aspects of Plant Physiology, with emphasis on the pharmaceutical and food sectors.

Our section is made up of specialists in the field of plant biotechnology, molecular genetics and phytochemistry in order to provide solutions to the current challenges of the pharmaceutical, biotech and agri-food industry, as well as in the basic and fundamental study of plant physiology from a multidisciplinary perspective.

In the different links you will find more detailed information about our organization, staff directory, teaching activities, research lines, academic offerings and opportunities for interaction with companies.

 

Comparteix-ho: