Biologia i Patologia ossia

imatge microscòpica d

El grup de recerca liderat pel Dr. Francesc Ventura fa anys que investiga activament  sobre les bases moleculars del desenvolupament ossi i l'homeòstasi i sobre els mecanismes de senyalització durant l'osteogènesi induïda per membres de la família BMP (proteïnes morfogenètiques òssies). Des de la seva incorporació a la Universitat de Barcelona, ​​el seu treball s'ha centrat en els mecanismes de transducció de senyals i activació transcripcional de BMP durant la diferenciació osteoblàstica i l'estudi del desenvolupament i l'homeòstasi òssia en models de ratolí genèticament modificats. Aquesta experiència en biologia òssia molecular i cel·lular ha estat l'origen de nous objectius translacionals i aproximacions a nous tractaments per a patologies òssies. Com a resultats recents més rellevants, el nostre grup ha demostrat una prova de concepte que els inhibidors de PI3K (BYL719) són tractaments eficaços per a l'ossificació heterotòpica patològica i una rara malaltia òssia anomenada fibrodisplàsia osificant progressiva (FOP). A més, identifiquem que la diferenciació i funció dels osteòcits depèn en gran mesura de la reprogramació mitocondrial i de les activitats transcripcionals de PGC1α i NRF2. Recentment, també identifiquem la via alternativa del complement com a diana per tractar patologies osteopèniques.

Actualment, el grup estudia diversos aspectes de la genòmica funcional en biologia òssia.

Fisiopatologia òssia, regeneració òssia i osteointegració:

• Generació i anàlisi preclínica de scaffolds per a enginyeria de teixit ossi.

• Fisiopatologia i alternatives terapèutiques per al tractament de la fibrodisplàsia ossificant progressiva (FOP).

• Implicació de les vies PI3K i NRF2 a l'homeòstasi òssia.

• Anàlisi preclínica de noves dianes terapèutiques per a patologies òssies.

Per a més informació del grup     https://bonebiology.wixsite.com/venturalab

 • Francesc Ventura Pujol
  Catedràtic d'Universitat IP i Responsable del grup Dr.


 • Nicole Farfán
Investigadora predoctoral nicole.farfan@ufrontera.clAlexander Deber López

 • Investigador predoctoral alexandre.deber@ub.edu
   

 

 • Fisiopatologia òssia, regeneració òssia i osteointegració:
 1. Reprogramació metabòlica en el desenvolupament ossi i la osteoporosi.
 2. Fisiopatologia i alternatives terapèutiques per al tractament de la fibrodisplàsia ossificant progressiva (FOP).
 3. Generació de cèl·lules mare i nous scaffolds com a estratègia terapèutica per a l’enginyeria de teixits ossis.

 • Projecte: Endocrinologia i Metabolisme

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Codi segons l’entitat de finançament: 2021 SGR 00316

Data d'inici-fi: 01/01/2022 - 30/06/2025

 

 • Projecte: Nuevas terapias para patologias óseas: Fibrodisplasia osificante

Progressiva (FOP) y osteoporosis

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Codi segons l’entitat de finançament: PID2020-117278GB-I00

Data d'inici-fi: 01/09/2021 - 31/08/2024

 

 • Projecte: Validación del uso terapéutico de antagonistas de C5aR en osteoporosis

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

Ministerio de Ciencia e Innovación

Codi segons l’entitat de finançament: PDC2021-121776-I00

Data d'inici-fi: 01/12/2021 - 31/05/2024

 

 • Projecte: Inhibició d'ACVR1-PI3K a Fibrodisplàsia ossificant progressiva: noves teràpies per a l'ossificació heterotòpica

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

Fundació La Marató de TV3

Codi segons l’entitat de finançament: 95/C/2020

Data d'inici-fi: 26/02/2021 - 25/02/2024

 

 • Projecte: PI3K inhibitors as a new therapy for FOP

Nom dels investigadors principal : Ventura Pujol, Francesc

FOP ITALIA

Data d'inici-fi: 01/09/2020 - 31/08/2021

 

 • Projecte: PI3-quinasa y señalización por nutrientes en homeostasis y patología ósea

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

Ministerio de Economia y Competitividad

Codi segons l’entitat de finançament: BFU2017-82421-P

Data d'inici-fi: 01/01/2018 - 30/06/2021

 

 • Projecte: PI3K inhibitors as a new therapy for FOP

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

IFOPA

Data d'inici-fi: 07/10/2019 - 06/10/2020

 

 • Projecte: Desarrollo de nuevas terapias para Fibrodisplasia osificante progresiva

Nom dels investigadors principal: Francesc Ventura

Por dos pulgares de nada

Data d’inici: 01/02/2024

 

 • Projecte: Conveni de col·laboració per elaborar l’estudi sobre la biocompatibilitat d´scaffolds pel creixement cel·lular.

Nom dels investigadors principal: Ventura Pujol, Francesc

Artificial Nature, S.L. (DAN*NA)

Data d’inici: 24/11/2020

 

 • José Antonio Valer; Alexandre Deber; Marius Wits; Carolina Pimenta-Lopes; Marie-José Goumans; José Luis Rosa; Gonzalo Sánchez-Duffhues; Francesc Ventura.

PI3Kα inhibition blocks osteochondroprogenitor specification and the hyper-inflammatory response to prevent heterotopic ossification.

 eLife.  2023. 

DOI: 10.7554/eLife.91779.1

 

 • Pimenta-Lopes, C.; Sánchez-de-Diego, C.; Deber, A.; Egea-Cortés, A.; Valer, J.A.; Alcalá, A.; Méndez-Lucas, A.; Esteve-Codina, A.; Rosa, J.L.; Ventura, F.

Inhibition of C5AR1 impairs osteoclast mobilization and prevents bone loss.

Molecular Therapy.   2023.

DOI: 10.1016/j.ymthe.2023.04.022

 

 • Sanz-Serrano, D.; Sánchez-de-Diego, C.; Mercade, M.; Ventura, F.

Dental Stem Cells SV40, a new cell line developed in vitro from human stem cells of the apical papilla.

International Endodontic Journal. 2022.

DOI: 10.1111/iej.13887

 

 • Francesc Ventura, Eleanor Williams, Makoto Ikeya, Alex N. Bullock, Peter ten Dijke, Marie-José Goumans, Gonzalo Sanchez-Duffhues.

Challenges and Opportunities for Drug Repositioning inFibrodysplasia Ossificans Progressiva.

 Biomedicines.  2021.

DOI: 10.3390/biomedicines9020213

 

 • Cristina Sánchez-de-Diego , Leonardo Pedrazza , Carolina Pimenta-Lopes , Arturo Martinez-Martinez , Norma Dahdah , José Antonio Valer , Pablo Garcia-Roves , Jose Luis Rosa , Francesc Ventura.

NRF2 function in osteocytes is required for bone homeostasis and drives osteocytic gene expression.

Redox Biology.  2021.

DOI: 10.1016/j.redox.2020.101845

 

 • Valer, J.A.; Sánchez-de-Diego, C.; Pimenta-Lopes, C.; Rosa, J.L.; Ventura, F.

ACVR1 function in health and disease.

Cells.  2019.

DOI: 10.3390/cells8111366

 

 • Valer, J.A.; Sánchez-de-Diego, C.; Gámez, B.; Mishina, Y.; Rosa J.L.; Ventura, F.

Inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase α (PI3Kα) prevents heterotopic ossification.

EMBO Molecular Medicine.  2019.

DOI: 10.15252/emmm.201910567

 

 • Sánchez-de-Diego, C.; Artigas, N.; Pimenta-Lopes, C.; Valer, J.A.; Torrejón, B.; Gama-Pérez, P.; Villena, J.A.; García-Roves, P.M.; Rosa, J.L.; Ventura, F.

Glucose Restriction Promotes Osteocyte Specification by Activating a PGC-1α-Dependent Transcriptional Program.

iScience.  2019.

DOI: 10.1016/j.isci.2019.04.015

 

 • Aquino-Martínez R.; Monroe D.G.; Ventura F.

Calcium mimics the chemotactic effect of conditioned media and is an effective inducer of bone regeneration.

PLoS One. 2019.

DOI: 10.1371/journal.pone.0210301

 

 • Natalia Artigas; Beatriz Gámez; Mónica Cubillos-Rojas; Cristina Sánchez-de Diego; José Antonio Valer; Gabriel Pons; José Luis Rosa; Francesc Ventura.

p53 inhibits SP7/Osterix activity in the transcriptional program of osteoblast differentiation. Cell Death and Differentiation. 2017.

 

 • Aquino-Martinez, Rubén; Angelo, Alcira P.; Ventura, Francesc.

Calcium-containing scaffolds induce bone regeneration by regulating mesenchymal stem cell differentiation and migration.

Stem Cell Research & Therapy. 2017.

DOI: 10.1186/s13287-017-0713-0

 

 • Aquino-Martínez R; Artigas N; Gámez B; Rosa JL; Ventura F.

Extracellular calcium promotes bone formation from bone marrow mesenchymal stem cells by amplifying the effects of BMP-2 on SMAD signalling.

PLoS One.  2017.

DOI: 10.1371/journal.pone.0178158

 

Predoctoral research position in functional genomics of rare diseases

            We are looking for a predoctoral candidates interested in performing a Thesis in our group. The project will cover the implementation of the proof of concept that inhibitors of PI3K are therapeutically efficient to block bone formation in patients suffering from FOP (Fibrodysplasia ossificans progressiva) (see Valer et al., 2019 and Valer et al., 2023).

 

Background of the group:  Our group has carried out an active research on the molecular and cellular basis of bone biology. At present, we are studying several aspects of functional genomics of bone biology: study of the signal transduction pathways that control bone homeostasis (Smad, NRF2 and PI3-kinase); study of gene expression and regulatory elements of the transcription involved in osteoblast differentiation. Cumulative data allowed us the application of this knowledge to improve strategies for bone tissue engineering from stem cells to regenerate bone structures and identify relevant pharmacological targets for treatment bone pathologies (osteoporosis, heterotopic ossification and FOP).

More info about the group can be found at:

 https://bonebiology.wixsite.com/venturalab

 

Requirements for candidates:

- Degree in a discipline with strong background in molecular and cellular biology.

- Good academic record.

- Willingness to work with mouse models.

- Fluency in English and writing skills.

- (Desired) Accredited certificate of Animal Research Experimentation.

 

We offer:

- 1-year contract.

- Develop a Thesis project working in a dynamic group.

- Funding to cover stages and seminars to expand scientific training

Interested applicants should send a request by email (including a CV, academic record, and a brief statement of research interests) to Francesc Ventura (fventura@ub.edu).

Project supervisor:    Dr. Francesc Ventura.  Dept. Ciències Fisiològiques. Universitat de Barcelona (Campus de Bellvitge) 08907 Hospitalet de Llobregat.   email: fventura@ub.edu

 

 

 

Relevant publications:

1.- Authors: Valer J.A.; Deber, A.; Wits, M.; Pimenta-Lopes, C.; Goumans, M.J.; Rosa, J.L. Sánchez-Duffhues, G.; Ventura F.
Title: PI3Kα inhibition blocks osteochondroprogenitor specification and the hyper-inflammatory
response to prevent heterotopic ossification.

Journal: eLife.
https://doi.org/10.7554/eLife.91779.1 Year: 2023


2.- Authors: Pimenta-Lopes, C.; Sánchez-de-Diego, C.; Deber, A.; Egea-Cortés, A; Valer, J.A.; Alcalá, A.;
Méndez-Lucas, A.; Esteve-Codina, A.; Rosa, J.L.; Ventura, F.

Title: Inhibition of C5AR1 impairs osteoclast mobilization and prevents bone loss.
Journal: Molecular Therapy.
Volume: 31 Number: 8 Pages: 2507-2523. Year: 2023


3.- Authors: Sanz-Serrano, D.; Sánchez-de-Diego, C.; Mercade, M.; Ventura, F.
Title: Dental Stem Cells SV40, a new cell line developed in vitro from human stem cells
of the apical papilla.

Journal: International Endodontic Journal. Year: 2022
https://doi.org/10.1111/iej.13887


4.- Authors: Sánchez-de-Diego, C.; Pedrazza, L.; Pimenta-Lopes, C., Martinez-Martinez, A.; Dahdah, N.; Valer, J.A.; Garcia-Roves, P.; Rosa, J.L.; Ventura, F.
Title: NRF2 function in osteocytes is required for bone homeostasis and drives osteocytic gene
expression.

Journal: Redox Biology.
https://doi.org/10.1016/j.redox.2020.101845 Year: 2021


5.- Authors: Ventura F, Williams E, Ikeya M, Bullock A, Ten Dijke P, Goumans M, Sanchez-Duffhues G.
Title: Challenges and Opportunities for Drug Repositioning in Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
Journal: Biomedicines
https://doi.org/10.3390/biomedicines9020213
Year: 2021


6.- Authors: Valer, JA.; Sánchez-de-Diego, C.; Gámez, B.; Mishina, Y; Rosa JL.; Ventura, F.
Title: Inhibition of phosphatidylinositol 3-kinase α (PI3Kα) prevents heterotopic ossification
Journal: EMBO Molecular Medicine
Volume: 11 Number: 9 Pages, e10567 Year: 2019


7.- Authors: Sánchez-de-Diego, C.; Artigas, N.; Pimenta-Lopes, C.; Valer, J.A.; Torrejón, B.; GamaPérez, P.; Villena, J.A.; García-Roves, P.M.; Rosa, J.L.; Ventura, F.
Title: Glucose Restriction Promotes Osteocyte Specification by Activating a PGC-1α-Dependent
Transcriptional Program.

Journal: iScience
Volume: 15 Number: 31 Pages, Initial: 79 final: 94 Year: 2019


8.- Authors: Valer, J.A.; Sánchez-de-Diego, C.; Pimenta-Lopes, C.; Rosa, J.L.; Ventura, F.
Title: ACVR1 Function in Health and Disease.
Journal: Cells
Volume: 8 Number: 11 Pages, pii: E1366 Year: 2019

 

 

Comparteix-ho: