Reprogramació Metabòlica de les cèl·lules tumorals i proliferants

Reprogramació Metabòlica de les cèl·lules tumorals i proliferants

Una cèl·lula és un ésser viu que ha d'obtenir energia dels nutrients per dur a terme les reaccions químiques i fabricar les molècules que necessita per sobreviure i multiplicar-se. El metabolisme més primitiu és el que utilitza la glucosa, una molècula de sucre que proporciona energia a les cèl·lules però, en el cas de les cèl·lules canceroses, el seu consum està potenciat. El nostre grup liderat pel Dr. Bartrons, porta treballant des de 1995 a la UB per entendre la Regulació del Metabolisme, estudiant gens sensibles a les necessitats d'energia de les cèl·lules, especialment quan aquestes es troben en una situació amb falta d'oxigen.  Molts tumors, a causa de l'excessiu creixement, pateixen de manca d'aportació d'oxigen i gens com PFKFB3-4 i TIGAR es regulen  sobre-expressant-se per afavorir el creixement tumoral i la proliferació cel·lular, entendre la seva funció i com interactuen en el micro-ambient del tumor obre les portes a futures teràpies.

El nostre grup és especialista en determinacions metabòliques relacionades amb la glucòlisi i la via de les pentoses i te una amplia experiència en l’estudi de la reprogramació metabòlica dels tumors.

 

Ramon Bartrons i Bach: catedràtic d'Universitat IP i responsable del grup

rbartrons@ub.edu

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9349-5847

 

Dra. Anna Manzano Cuesta: professora Agregada

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9106-3132

annamanzano@ub.edu

 

Dra. Àurea Navarro-Sabaté: professora Agregada

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8286-9732

aureanavarro@ub.edu

 

Xavier Vallvé Martínez

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8841-9804

 

Dra. Esther Castaño Boldú: professora Associada Administració i Serveis  CCIT

mcastano@ub.edu

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7140-2272

 

Esther Adanero Ladero: tècnic de laboratori

eadanero@ub.edu

 

 

MEMBRES RECENTS

 

Dra Helga Simon Molas ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2431-6133

 

Dra. Ana Rodríguez García

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Ana-Rodriguez-Garcia-2067717799

 

https://www.ub.edu/portal/documents/10278176/0/Reprogramaci%C3%B3+Metab%C3%B2lica+membres/d96d90e2-545e-a342-b7c5-3886aaf200d0?t=1627466583525

 1. METABOLISME I CÀNCER: REPROGRAMACIÓ METABÒLICA PAPER DE PFKFB3, PFKFB4 I TIGAR.

La reprogramació metabòlica és essencial per al creixement, proliferació i disseminació de les cèl·lules tumorals. L'objectiu del nostre projecte és estudiar l'impacte dels gens PFKFB3, PFKFB4 i TIGAR en aquest procés. La regulació d'aquests gens pot produir alteracions en el metabolisme energètic cel·lular, afectant la funcionalitat de les cèl·lules i la progressió tumoral. Els principals objectius son:

 • Estudiar la regulació d'aquests gens per factors de creixement i estímuls d'estrès, la regulació transcripcional, l'estabilització o desestabilització de les seves mRNAs o proteïnes i la interrelació en la regulació de la seva expressió
 • Investigar la seva rellevància fenotípica, silenciant els gens amb siRNAs o inhibint les activitats enzimàtiques amb inhibidors específics com 3PO i estudiant com poden afectar el metabolisme i la capacitat proliferativa de les cèl·lules tumorals. Estudiarem el possible efecte de sensibilització obtingut a través de la silenciació d'aquests gens o la inhibició dels seus isoenzims amb fàrmacs antitumorals o en combinació amb altres teràpies com la radioteràpia.
 • Aprofundir en els mecanismes relacionats amb PFKFB3-4 i TIGAR que permeten a les cèl·lules tumorals modificar el metabolisme de les cèl·lules adjacents (CAF) en el seu propi benefici i que comporten en molts casos transicions epiteli-mesenquimal que permeten la generació de nous focus tumorals.

 

 

https://www.ub.edu/portal/documents/10278176/0/revers.jpg/5a7043b4-9c27-ad8c-b802-0f4b5e0b76c9?t=1627466653284

 

 

 

 

 

 

 

 1. METABOLISME I PROLIFERACIÓ LIMFOCITÀRIA

 

La proteïna TP53-Induced Glycolysis and Apoptosis Regulator (TIGAR), és codificada pel gen c12orf5, localitzat en el cromosoma 12p13.32. En les cèl·lules cancerígenes, TIGAR s'ha descrit com a un regulador de la glucòlisi, un inhibidor de l’autofàgia i protegeix les cèl·lules del estrès oxidatiu produït per les espècies reactives d'oxigen (ROS), entre altres funcions. De la mateixa manera, s'ha descrit que l'activació i proliferació dels limfòcits T té certes similituds amb els canvis metabòlics que pateixen les cèl·lules cancerígenes a causa de TIGAR. El nostre projecte té com objectiu estudiar PFKFB3 i TIGAR en l’activació i proliferació limfocitària.

 

https://www.ub.edu/portal/documents/10278176/0/tigar.jpg/3c5adb01-96cc-3217-0891-b01ec4d67fb8?t=1627466643711

 

 

 • Reprogramación metabólica en células tumorales (PI17/00412)

Convocatòria: Ajuts de l'Acció Estratègica en Salut: Subprograma de projectes d'investigació en salut (PI) , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad . Data: 20/04/2017, Mitjà i Núm. Publicació: BOE 98

Programa: NSDA - Programa Nacional de Salud

Paraules Clau: 053786 - Reprogramación metabólica / 003554 - Células tumorales

 

 • Reprogramación metabólica en células tumorales (PI13/00096)

Convocatòria: Ajuts de l'Acció Estratègica en Salut: Subprograma de projectes d'investigació en salut (PI) , Organisme: MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad Programa: SFIS - Ayudas para proyectos de investigación del área de Ciencias de la Salud (FIS)                                                                                                             

Paraules Clau: 000281 - Cáncer / 039985 - Investigación biológica integrativa y de sistemes

 

 

 • Grup de Recerca Consolidat de Factors de Creixement, Hormones i Metabolisme

Entitat finançadora: AGAUR - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

Número de projecte: 2017SGR204           Durada: 2018-2021

Nombre d’investigadors: 21                       Investigador responsable: Francesc Ventura Pujol

 

 • Simon-Molas, H., Vallvé-Martínez, X., Caldera-Quevedo, I., Fontova, P., Arnedo-Pac, C., Vidal-Alabró, A., Castaño, E., Navarro-Sabaté, À., Lloberas, N., Bartrons, R., & Manzano, A. (2021). TP53-Induced Glycolysis and Apoptosis Regulator (TIGAR) Is Upregulated in Lymphocytes Stimulated with Concanavalin A. International journal of molecular sciences22(14), 7436. https://doi.org/10.3390/ijms22147436

 

 • Mejias, M., Gallego, J., Naranjo-Suarez, S., Ramirez, M., Pell, N., Manzano, A., Suñer, C., Bartrons, R., Mendez, R., & Fernandez, M. (2020). CPEB4 Increases Expression of PFKFB3 to Induce Glycolysis and Activate Mouse and Human Hepatic Stellate Cells, Promoting Liver Fibrosis. Gastroenterology159(1), 273–288. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.03.008

 

 • Weber, M., Mera, P., Casas, J., Salvador, J., Rodríguez, A., Alonso, S., Sebastián, D., Soler-Vázquez, M. C., Montironi, C., Recalde, S., Fucho, R., Calderón-Domínguez, M., Mir, J. F., Bartrons, R., Escola-Gil, J. C., Sánchez-Infantes, D., Zorzano, A., Llorente-Cortes, V., Casals, N., Valentí, V., … Serra, D. (2020). Liver CPT1A gene therapy reduces diet-induced hepatic steatosis in mice and highlights potential lipid biomarkers for human NAFLD. FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology34(9), 11816–11837. https://doi.org/10.1096/fj.202000678R

 

 • Fontova, P., Rama, I., Llaudó, I., Vidal-Alabró, A., Cerezo, G., Manzano, A., Bestard, O., Cruzado, J. M., Torras, J., Grinyó, J. M., & Lloberas, N. (2021). Mycophenolic acid interferes the transcriptional regulation and protein trafficking of maturation surface markers in dendritic cells. International immunopharmacology91, 107025. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.107025

 

 • Almacellas, E., Pelletier, J., Manzano, A., Gentilella, A., Ambrosio, S., Mauvezin, C., & Tauler, A. (2019). Phosphofructokinases Axis Controls Glucose-Dependent mTORC1 Activation Driven by E2F1. iScience20, 434–448. https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.09.040

 

 

 • Bartrons, R., Rodríguez-García, A., Simon-Molas, H., Castaño, E., Manzano, A., & Navarro-Sabaté, À. (2018). The potential utility of PFKFB3 as a therapeutic target. Expert opinion on therapeutic targets22(8), 659–674. https://doi.org/10.1080/14728222.2018.1498082

 

 • Simon-Molas, H., Arnedo-Pac, C., Fontova, P., Vidal-Alabró, A., Castaño, E., Rodríguez-García, A., Navarro-Sabaté, À., Lloberas, N., Manzano, A., & Bartrons, R. (2018). PI3K-Akt signaling controls PFKFB3 expression during human T-lymphocyte activation. Molecular and cellular biochemistry448(1-2), 187–197. https://doi.org/10.1007/s11010-018-3325-9

 

 

 • Bartrons, R., Simon-Molas, H., Rodríguez-García, A., Castaño, E., Navarro-Sabaté, À., Manzano, A., & Martinez-Outschoorn, U. E. (2018). Fructose 2,6-Bisphosphate in Cancer Cell Metabolism. Frontiers in oncology8, 331. https://doi.org/10.3389/fonc.2018.00331

 

 • Rodríguez-García, A., Samsó, P., Fontova, P., Simon-Molas, H., Manzano, A., Castaño, E., Rosa, J. L., Martinez-Outshoorn, U., Ventura, F., Navarro-Sabaté, À., & Bartrons, R. (2017). TGF-β1 targets Smad, p38 MAPK, and PI3K/Akt signaling pathways to induce PFKFB3 gene expression and glycolysis in glioblastoma cells. The FEBS journal284(20), 3437–3454. https://doi.org/10.1111/febs.14201

 

 • Sánchez-Ramos, C., Prieto, I., Tierrez, A., Laso, J., Valdecantos, M. P., Bartrons, R., Roselló-Catafau, J., & Monsalve, M. (2017). PGC-1α Downregulation in Steatotic Liver Enhances Ischemia-Reperfusion Injury and Impairs Ischemic Preconditioning. Antioxidants & redox signaling27(16), 1332–1346. https://doi.org/10.1089/ars.2016.6836

 

 • López-Soldado, I., Niisuke, K., Veiga, C., Adrover, A., Manzano, A., Martínez-Redondo, V., Camps, M., Bartrons, R., Zorzano, A., & Gumà, A. (2016). Neuregulin improves response to glucose tolerance test in control and diabetic rats. American journal of physiology. Endocrinology and metabolism310(6), E440–E451. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00226.2015

 

 • Ko, Y. H., Domingo-Vidal, M., Roche, M., Lin, Z., Whitaker-Menezes, D., Seifert, E., Capparelli, C., Tuluc, M., Birbe, R. C., Tassone, P., Curry, J. M., Navarro-Sabaté, À., Manzano, A., Bartrons, R., Caro, J., & Martinez-Outschoorn, U. (2016). TP53-inducible Glycolysis and Apoptosis Regulator (TIGAR) Metabolically Reprograms Carcinoma and Stromal Cells in Breast Cancer. The Journal of biological chemistry291(51), 26291–26303. https://doi.org/10.1074/jbc.M116.740209

 

 • Simon-Molas, H., Calvo-Vidal, M. N., Castaño, E., Rodríguez-García, A., Navarro-Sabaté, À., Bartrons, R., & Manzano, A. (2016). Akt mediates TIGAR induction in HeLa cells following PFKFB3 inhibition. FEBS letters590(17), 2915–2926. https://doi.org/10.1002/1873-3468.12338

 

Dr. Alex Lange (University of Minnessota, USA)

https://cbs.umn.edu/contacts/alex-j-lange

Dr. Ubaldo E Martinez-Outschoorn (Jefferson University Hospitals, USA)

https://hospitals.jefferson.edu/find-a-doctor/m/martinez-outschoorn-ubaldo-e.html

Dr. Jim Owen (University College London UCL, UK)

https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=JSOWE88

Dr. George Dickson (Royal Holloway, UCL, UK)

https://pure.royalholloway.ac.uk/portal/en/persons/george-dickson(f8b3f42b-1968-4521-8c46-f9250bd7fc63).html

Dra. Núria Lloberas  (Hospital Universitari de Bellvitge. Nefrologia)

https://es.linkedin.com/in/nuria-lloberas-7b18b51b

Dr.Joan Roselló-Catafau. Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. IDIBAPS

https://www.iibb.csic.es/es/team/132

Dra. Carmen Peralta. Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. IDIBAPS

 https://www.clinicbarcelona.org/profesionales/carmen-peralta

Dr. Mark Rider. Institut de Duve. Bruxelles

https://www.deduveinstitute.be/fr/diabetes-phosphoproteomics

Dra. Nora Goren. INBIRS-CONOICET. Universidad de Buenos Aires

https://ar.linkedin.com/in/nora-goren-4a6b7682

Dra. Mercedes Fernández Lobato. Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. IDIBAPS

https://www.clinicbarcelona.org/en/idibaps/research-areas/liver-digestive-system-and-metabolism/translational-control-of-liver-diasease-and-cancer

Dr. Juan Angel Recio. Vall d'Hebron Instituto de Recerca. VHIR

http://es.vhir.org/portal1/grup-equip2.asp?contentid=9058&idrefer=9058

 

Comparteix-ho: