Convenis i col·laboracions del Departament

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universidad Externado de Colòmbia

El Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari, per mitjà del Dr. Tomàs Font i Llovet, s’encarrega de la coordinació operativa del programa de col·laboració.

L’objectiu d’aquest conveni és l’establiment d’un marc global de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universidad Externado de Colòmbia, destinat a consolidar i incrementar els intercanvis científics, pedagògics, culturals, educatius i tècnics a la Facultat de Dret, en especial, a l’àrea de coneixement de Dret Administratiu. En concret es promourà:

  1. Promoure l’intercanvi d’estudiants de postgrau, de professors i d’investigadors.
  2. Afavorir l’organització d’estances durant la formació dels estudiants, professors i investigadors.
  3. Constitució d’equips conjunts d’investigació.
  4. Intercanvi de professors per la impartició de cursos de postgrau  i doctorat.
  5. Intercanvi de materials d’investigació, de documents científics i pedagògics i de publicacions.
  6. Facilitar la participació de personal docent i investigador en ambdues Universitats en qualsevol reunió científica de caràcter internacional que organitzi qualsevol de les dues institucions.
Comparteix-ho: