Detall

Nou màster per a professionals de la prevenció i lluita contra la corrupció

Avís | 14-07-2016

La Universitat de Barcelona, en col·laboració amb l’Oficina Antifrau de Catalunya, impartirà el curs 2016-2017 el màster de Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració, que té com a directors els professors Joan Josep Queralt i Juli Ponce.

L’objectiu del màster és formar personal altament especialitzat en la prevenció, el control i la reacció davant la corrupció en el sector públic, incloent-hi l’Administració de justícia i la fiscalia, i en el sector privat i el tercer sector. Joan Josep Queralt, que és catedràtic de Dret Penal, explica: «Ambicionem fomentar la cultura de la responsabilitat pública (accountability) mitjançant la formació i sensibilització de tots els implicats en el tràfic jurídic-econòmic, tant en el sector públic com en el privat, i així desplegar polítiques de prevenció en lloc de polítiques de repressió que, per la seva mateixa raó de ser, arriben molt tard». «Pensaríem en la figura d’un public compliance officer», afegeix.


El curs, de caràcter biennal, s’iniciarà a la tardor i té mòduls dedicats al bon govern i la bona administració, la transparència i el control social, l’ètica i el poder, les finances públiques o els controls i responsabilitats. Aquests mòduls també es poden cursar separadament, la qual cosa permet obtenir la corresponent titulació d’expert de la Universitat de Barcelona específica en cada cas sense haver de cursar la totalitat del màster. El professor de Dret Administratiu Juli Ponce destaca que el màster sorgeix gràcies a la capacitat de recerca i de formació a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona en l’àmbit de la transparència i el bon govern. «El màster neix de constatar que històricament hi ha una manca de formació específica en aquests àmbits, tant en el sector públic com en el privat, i del fet que vivim en un moment en què a Catalunya i a Espanya hi ha una nova generació de lleis de transparència i bon govern, l’aplicació adient de les quals esdevé crucial per a la societat», afegeix Ponce.


El màster es dirigeix amb caràcter general a titulats en Ciències Socials —i en concret, de l’Administració i la gestió pública—, Dret, Economia, Ciències Empresarials i Ciències Polítiques i de l’Administració. No obstant això, també pot ser atractiu, en general, per als graduats d’altres titulacions com ara Periodisme, Sociologia o Relacions Laborals, entre d’altres. A més de ser d’interès per a funcionaris, també s’adreça a membres d’empreses públiques i privades, col·legis professionals, ONG, sindicats, partits polítics, associacions i fundacions que reben fons o ajuts públics, o que contracten amb administracions públiques, àmbits en què comptar amb professionals ben formats en transparència i bon govern és crucial per complir les lleis i garantir la bona administració.


Comparteix-ho: