Cerca al directori

Col·lectiu o càrrec

Paraula clau (nom/càrrec)

Avís legal

Les dades d'aquest directori de la Universitat de Barcelona només es poden utilitzar per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions de la Universitat. Aquest directori no és cap de les fonts d'accés públic regulades en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En conseqüència, aquestes dades no es poden ni reproduir, ni transmetre, ni registrar per cap sistema de recuperació d'informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades.
Professorat del Departament

En aquest apartat es presenta la relació de Personal Docent i Investigador que forma part del nostre departament i en funció de la seva categoria contractual actual.

Alegret Pampols, Magdalena

Arbones Villaverde, Gloria Maria

Arderiu Antonell, Meritxell

Bravo Macias, Jose Luis

Braz Vieira, Marcelo

Valls Bofill, Arola

 

Aja Fernández, Jose Manuel

Fernández Biel, Maria José

Lemes Calero, Maria Dolores

Roig Camps, Ramón

 

Busquets Fàbregas, Jaume

Santacana Mestre, Joan

Comparteix-ho: