Secció departamental d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències marines

Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines

Bienvenida - dept. estrat

El Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona fou establert l’any 1998 com a resultat de la divisió del Departament de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia (1987-98), essent-ne el Dr. Marià Marzo el seu primer director (1998-2005).

Els orígens del Departament se situen en l’antiga càtedra de Paleontologia, detentada pel Dr. Josep Ramon Bataller des de l’any 1949, i en la creació posterior, els anys 1965 i 1969, respectivament, dels departaments de Paleontologia, i d’Estratigrafia i Geologia Històrica, dels quals en foren primers directors el Dr. Miquel Crusafont i el Dr. Oriol Riba, aquest tot just arribat a la nostra Universitat. El Departament nascut l’any 1998 s’anomenà inicialment “d’Estratigrafia i Paleontologia”, i assolí el seu nom actual l’any 2001, quan hom decidí d’afegir-hi el terme “Geociències Marines” en reconeixement de la tasca que en aquest camp duen a terme una part dels seus membres.

El Departament d’Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines conrea de manera preeminent l’estudi dels processos i el registre sedimentari i paleobiològic, tant marí com continental, a escales temporals i espacials molt diverses, des del present fins el Terciari i encara més enrere, i des de la mida de la partícula fins l’escala de conca sedimentària.

El compromís del Departament amb la societat que l’acull es tradueix en una activitat continuada per a augmentar el coneixement geològic del nostre país i també d’altres regions del món, a vegades tan llunyanes com l’Amèrica del Sud, l’Àsia, l’Àfrica, l’Antàrtida o l’Àrtic. Contribuïm així a millorar el grau de coneixements de la nostra societat, i també a assegurar el seu benestar present i futur. El Departament és manté especialment actiu en temes tan candents com l’evolució de la vida a la Terra o el canvi climàtic, així com en la recerca de recursos energètics, l’avaluació de riscs geològics o la cartografia d’hàbitats marins, estant sempre obert a les interaccions amb altres disciplines científiques. Els coneixements adquirits repercuteixen directament en la docència impartida pels membres del Departament, i també en les nombroses activitats de divulgació que duen a terme més enllà de l’àmbit estrictament acadèmic.

Comparteix-ho: