Docència

Laboratori de Didàctica de la Biologia

El Departament d’Educació Lingüística, Científica i Matemàtica té al seu càrrec la formació inicial del professorat d’Educació Infantil, Primària i Secundària en la didàctica de les dues àrees instrumentals bàsiques de l’ensenyament (llengua i matemàtiques) més l’àrea del coneixement del medi natural, així com l’aprofundiment en la capacitació lingüística en català, castellà  i anglès dels futurs mestres i dels graduats en Comunicació Audiovisual. L’activitat docent del professorat del departament es desenvolupa en diversos ensenyaments de grau, de màster universitari, de màsters i postgraus propis i de doctorat. Tret de les assignatures del grau en Comunicació Audiovisual (adscrit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació), la docència de la resta d’assignatures forma part dels ensenyaments de la Facultat d’Educació.

 

Comparteix-ho: