Recerca

Recerca

El Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica agrupa investigadors de diferents àrees del coneixement relacionades amb l’Electrònica, possibilitant les sinergies i transversalitat indispensables per fer possible la concepció i desenvolupament de projectes de recerca amb els requeriments  de creativitat i innovació actualment vigents tana a nivell nacional com internacional. Com a conseqüència, la recerca del Departament ha estat reconeguda per la seva excel·lència d'acord amb els indicadors establerts en els rànquings internacionals, havent aconseguit, de manera sostinguda, la coordinació i/o participació en projectes internacionals fortament competitius.

Dins d’aquest context d’excel·lència i transversalitat, les línies de recerca del Departament abasten tan la caracterització de materials i dispositius en l’àmbit de la micro i nanotecnologia, com  el processat intel·ligent de senyal o la concepció, anàlisi i disseny de dispositius i estructures per al desenvolupament i gestió de sistemes d’instrumentació i control per aplicacions TIC, biomèdiques i/o energies renovables i sostenibilitat. Per assolir aquests objectius, els investigadors del Departament s’han agrupat en els següents grups de recerca, tots ells reconeguts en les successives convocatòries de grups SGR de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix-ho: