Docència

Inici Docència

Els seus ensenyaments comprenen el Grau de Filologia Hispànica, el Grau d'Estudis Literaris i el Grau de Comunicació i Indústries Culturals i quatre màsters oficials: Máster de Estudios Avanzados en Literatura Española e Hispanoamericana, Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Màster de Comunicació Especialitzada i Máster de Español como Lengua Extranjera en Ámbitos Profesionales.

Alhora, en el marc del programa de doctorat de la Facultat de Filologia "Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals", cal destacar tres línies de recerca ofertades pel departament: “Tradición y originalidad en la literatura española y latinoamericana”, “Variedades del Español en ámbitos profesionales y en el ELE” i "Teoria de la literatura i literatura comparada".

Cada any, al llarg del curs acadèmic i en el marc d’aquests estudis de Grau i Postgrau, s’organitzen múltiples activitats de caire formatiu –conferències d'escriptors, classes magistrals de professors convidats, jornades i seminaris, etc.–; activitats que es publiquen en aquesta pàgina web.
Comparteix-ho: