Literatura Espanyola

El grau de Filologia Hispànica està constituït per dues seccions departamentals: Llengua espanyola i Literatura espanyola. Pel que fa a l’especialitat de Literatura espanyola, els seus estudis  formen, científicament i pedagògicament, professionals de la literatura espanyola, tenint en compte les competències rigorosament filològiques (coneixement, recerca, edició i crítica), com també les habilitats que estan estretament relacionades amb la transferència de coneixement a la societat (tant en institucions públiques com privades) i la gestió cultural.

Pel que fa a la continuïtat del grau de Filologia Hispànica en l’especialitat de Literatura Espanyola, s’ofereix el màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana. D’altra banda, la secció de Literatura Espanyola, així com la de de Llengua Espanyola, participen en les especialitats de Llengua i Literatura Castellanes del màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'Idiomes.

Comparteix-ho: